• АБАЗА БЫЗШВА

   


  L'abaza est une langue abkhazo-adyghéenne, une des branches des langues caucasiennes, laquelle est essentiellement parlée dans la république russe de Karatchaevo-Tcherkessie (Caucase). L'alphabet utilisé est calqué sur le russe avec un nombre important de lettres supplémentaires en raison de la complexité de la langue (63 consonnes et peu de voyelles). Une communauté importante vit en Turquie et utilise encore l'écriture latine. Il existe deux dialectes, l'ashkherewa et le tapanta, ce dernier étant à la base de la langue littéraire moderne.

   


  ALPHABET CYRILLIQUE ABAZA

   

  А    Б    В   Г   ГВ   ГЪ    ГЪВ   ГЪЬ   ГЬ    ГӀ

  ГӀВ    Д    ДЖ   ДЖВ   ДЖЬ   ДЗ   Е    Ё   Ж  

  ЖВ   ЖЬ   З  И   Й   К  КВ   КЪ  КЪВ  КЪЬ

  КЬ  КӀ  КӀВ  КӀЬ  Л  ЛЬ  М  Н  О  П   ПӀ   Р

  С  Т  ТЛ  ТШ  ТӀ   У   Ф   Х   ХВ   ХЪ   ХЪВ  

  ХЬ   ХӀ   ХӀВ   Ц   ЦӀ   Ч   ЧВ   ЧӀ   ЧӀВ   Ш 

  ШВ   ШӀ   Щ   Ъ   Ы   Ь   Э   Ю   Я

   


  LES NOMBRES

  L'abaza, comme d'autres langues du Caucase, utilise le système vigésimal (base 20) pour compter. Ainsi, les dizaines emploient alternativement les unités 1 à 9 et les nombres 11 à 19 pour former les nombres intermédiaires à partir de 20 (21=20+1 et 31=20+11).


  1          закӏы
  2          гӏвба
  3          хпа
  4          пщба
  5          хвба
  6          цба
  7          быжьба
  8          агӏба
  9          жвба
  10        жваба


  11         жвиз
  12        жвыгӏв
  13        жвах
  14        жвипщ
  15        жвыхв
  16        жвиц
  17        жвибыжь
  18        жвагӏ
  19        жвежв


  20       гӏважва
  21        гӏважви закӏ
  22       гӏважви гӏвба
  30       гӏважви жваба
  31        гӏважви жвиз
  32       гӏважви жвыгӏв
  40       гӏвынгӏважва
  41        гӏвынгӏважви закӏ
  50       гӏвынгӏважви жваба
  51        гӏвынгӏважви жвиз
  60       хынгӏважва
  61        хынгӏважви закӏ
  70       хынгӏважви жваба
  71        хынгӏважви жвиз
  80       пщынгӏважва
  81        пщынгӏважви закӏ
  90       пщынгӏважви жваба  
  91        пщынгӏважви жвиз           
  100     швкӏы
  1000   зкьы

   


  LE TEMPS 

   

  LA DIVISION DU TEMPS

  matin   щымта
  midi   щыбжьан
  soir   хъвлапны
  nuit   уахъы

  jour   мшы
  semaine   мчыбжьы
  mois   мзы
  année   сквшы

  minute   дакъикъа
  heure   сахӏат

  hier   йацы
  aujourd'hui   уахьчӏва
  demain   уачӏвы

   


  LES JOURS DE LA SEMAINE

  lundi   швахьа
  mardi   гӏваша
  mercredi   хаша
  jeudi   пщаша
  vendredi   хваша
  samedi   сабша
  dimanche   мтшаша

   


  LES MOIS DE L'ANNEE

  janvier   январь
  février   февраль
  mars   мартӏ
  avril   апрель
  mai   май
  juin   июнь
  juillet   июль
  août   августь
  septembre   сентябрь
  octobre   октябрь
  novembre   ноябрь
  décembre   декабрь


  Remarque:  Les noms des mois sont russes.

   

  LE CORPS HUMAIN

  artère    щаныкъварта
  barbe    жакӏьа
  bouche    шӏа
  bras   махъа
  cerveau    квынцӏ
  cheveu   хъвыц
  cheville   быгӏвчӏыда
  cil    джьымса
  coeur   гвы
  colonne vertébrale  бгъа
  corps   ъапӏкътлапӏкъ
  côte   дзацӏыс
  cou    хъвда
  coude   мачхъвынцӏа
  crâne   хъабыгӏв
  cuisse   уачва
  dent   пыц
  doigt    мачвы
  dos   бгъа
  épaule    жвгӏвахъа, жвгӏва                         
  fesse    жвчвхъа
  foie   чӏачӏа
  front    хъапахь
  genou   щамхъа
  gorge  тамакъ
  hanche   уачва, жвдзхъа                        
  intestin   кӏьатӏи
  jambe   щапӏы
  joue   дзамгӏва
  langue   бзы
  larme   ладзы
  lèvre   пыкв
  mâchoire   цламхӏва, хъацлымхӏв
  main   напӏы
  menton   шӏыдзадза
  moustache   пцӏа
  narine   хырдзы
  nerf   нерв
  nez   пынцӏа
  nombril   бынджьа
  nuque   хъащтӏахь
  oeil   ла
  ongle  напӏхы
  oreille  лымхӏа
  orteil   щачвы
  os   бгӏвы
  paupière   ла чва               
  peau   чважь, чва
  pied   щапӏы
  poignet  напӏблахъ
  poing   напӏыршӏашӏа
  poitrine   гвтшпы
  pouce  мачвхъаба
  poumon   рапхӏа
  rein   чӏачӏа
  ride   айджьыра             
  salive  шӏыцӏадзы
  sang   ща
  sein  кӏыкӏа
  sourcil    джьымса                     
  sueur   пхдзы
  talon   щхъва
  tête   хъа
  veine  щаныкъварта
  ventre  мгва
  visage  шӏахъа
         


  LES ANIMAUX

  animal   псауышвхӏа
  abeille   щха
  agneau   сыс
  aigle   уарба
  âne   тшада
  araignée   багь
  baleine   гьей
  canard   бабыщ
  cerf   шварах
  chameau   махтша
  chat   цгвы
  cheval   тшы
  chèvre   джьма
  chien   ла
  cochon   хӏва
  coq   арыба
  crapaud   ада
  crocodile   бльагӏва
  écureuil   тен
  éléphant   пыль
  escargot   лактападжь
  fourmi   хвымбырцӏакӏьа
  girafe   жираф
  grenouille   ада
  hérisson   пыжвбана
  hirondelle   жвцӏы
  kangourou   кенгуру
  lapin   ажьа
  lézard   арцыш 
  lièvre   ажьа
  lion   асльан
  loup   квыджьма
  mouche   чвынцӏы
  moustique   къвбыр
  mouton   уаса
  oie   къаз
  oiseau   пссгӏачӏвы
  ours   мшвы
  papillon   лымхӏарыгӏв
  pigeon   хӏвыхӏв
  poisson   пслачва
  poule   квтӏу
  puce   цӏыдз
  rat   хӏвынапду
  renard   бага
  requin   акула
  rhinocéros   пынцӏачӏвгӏва
  sangsue   щалхга хва
  sauterelle   кӏьауа
  serpent   ащтанчӏвы
  singe   маймун
  souris   хӏвынап
  taupe   шӏублашв
  taureau   чвгъьы
  tigre   къапльан
  tortue   адабыжьмакъ
  vache   жвы
  veau   хӏвыс

   

   

   LA TERRE ET LE MONDE

   

  LA NATURE

  air   хӏауа
  arbre   цӏла
  argent   рызна
  bois   мшӏы
  branche   махъвда
  brouillard   пстхӏва
  chaleur   пхара
  ciel   жвгӏванд
  côte   тшпы
  couleur   чва
  désert   къвым
  eau   дзы
  éclair   ац мачвысра
  étoile   йачӏва
  fer   айха
  feu   мца
  feuille   бгъьы
  fleur   хӏврапщдза
  fleuve   дзыгӏв
  forêt   бна
  froid   хьта
  fumée   лгӏва
  glace   цхӏашвы
  herbe   хӏвра
  île   дзыгӏвбжьа
  inondation   джы гӏатгӏвырра
  lac   гвал
  lumière   лашара
  lune   мзы
  mer   тенгьыз
  monde   дунай
  montagne   хва
  neige   сы
  nuage   пстхӏва
  ombre   жьора
  or   хьапщ
  papier   швъабгъьы
  pierre   хӏахъвы
  plante   гӏайыра
  pluie   ква
  poussière   саба
  racine   щата
  rocher   бхъвы
  sable   пхатшахъва
  soleil   мара
  tempête   пшачвгьа
  Terre   адгьыл
  terre   адгьыл
  vent   пша
  verre   чӏвыца

   

  LES COULEURS

  blanc   шкӏвокӏва
  bleu   чӏыхв
  jaune   гӏважь
  noir   квайчӏва
  rouge   къапщы
  vert   йачӏва, удзышва

   


  LES POINTS CARDINAUX

  nord   север, лагъьы
  sud   юг, къабльа
  est   восток, марагӏатшкӏарыцӏырта
  ouest   запад, мараташварта

   


  LES SAISONS

  printemps   гӏапны
  été   пхны
  automne   дзны
  hiver   гъны

   

   


 • АҦСШӘА 

   

  Située au bord de la mer Noire dans le nord-ouest du Caucase, la république d'Abkhazie dépendait administrativement, jusqu'à une date récente, de la Géorgie. La langue abkhaze, membre de la famille abkhazo-adyghéenne des langues caucasiennes, emploie une variante de l'alphabet cyrillique russe composée de 56 lettres en raison de la richesse de ses consonnes. Il existe deux dialectes principaux, l'un dans la partie occidentale qui porte le nom de Bzyp, et l'autre dans la partie orientale qui sert de langue standard, le Abzhuwa.

   

  ALPHABET CYRILLIQUE ABKHAZE

   

  А     Б   В   Г    Гь   Гә   Ҕ    Ҕь   Ҕә   Д   Дә

  Е   Ж    Жь   Жә   З   Ӡ   Ӡә   И   К  Кь  Кә  

  Қ   Қь   Қә   Ҟ   Ҟь   Ҟә   Л    М   Н   О   П  

  Ҧ   Р    С    Т   Тә   Ҭ    Ҭә    У    Ф   Х    Хь  

  Хә   Ҳ   Ҳә   Ц   Цә   Ҵ   Ҵә   Ч   Ҷ   Ҽ   Ҿ

  Ш   Шь   Шә   Ы   Ҩ   Џ   Џь   ь   ә

   

  REMARQUE: Dans le nouvel alphabet abkhaze, les lettres ҕ et ҧ sont remplacées par ӷ et п͉ .

   


  LES NOMBRES


  L'abkhaze utilise un système vigésimal pour compter. Ainsi, toutes les dizaines à partir de 20 se forment en référence à cette dernière (20+10, 2x20, 2x20+10, etc...).


  1            акы
  2            ҩба
  3            хҧа
  4            ҧшьба
  5            хәба
  6            фба
  7            бжьба
  8            ааба
  9            жәба
  10          жәаба


  11           жәеиза
  12          жәаҩа
  13          жәаха
  14          жәиҧшь
  15          жәохә
  16          жәаф
  17          жәибжь
  18          жәаа
  19          зеижә


  20         ҩажәа
  21          ҩажәиакы                          (20+1)
  30         ҩажәижәаба
  31          ҩажәижәеиза                    (20+11)
  40         ҩынҩажәа
  41          ҩынҩажәиакы                   (2x20+1)
  50         ҩынҩажәижәаба
  51          ҩынҩажәижәеиза             (2x20+11)
  60          хынҩажәа
  61          хынҩажәиакы                   (3x20+1)
  70          хынҩажәижәаба
  71           хынҩажәижәеиза             (3x20+11)
  80          ҧшьынҩажәа
  81           ҧшьынҩажәиакы            (4x20+1)
  90          ҧшьынҩажәижәаба
  91           ҧшьынҩажәижәеиза      (4x20+11)
  100        шәкы
  1000      зқьы

   

   

  LE TEMPS

   

  LA DIVISION DU TEMPS

  matin   ашьыжь
  midi   шыбжьон
  soir   ахәылҧаз, ахәылбыҽха
  nuit   аҵх

  jour   амш
  semaine   амчыбжь
  mois   амза
  année   ашқәс

  minute   аминуҭ
  heure   асааҭ

  hier   иацы
  aujourd'hui   иахьа
  demain   уаҵәы

   

   

  LES JOURS DE LA SEMAINE

  lundi   ашәахьа
  mardi   аҩаша
  mercredi   ахаша
  jeudi   аҧшьаша
  vendredi   ахәаша
  samedi   асабша
  dimanche   амҽыша

   

   

  LES MOIS DE L'ANNEE

  janvier   ианвар, ажьырныҳәа
  février   февраль, жәабран(мза)
  mars   март, хәажәкыра(мза)
  avril   апрель, мшаҧы(мза)
  mai   маи, алаҵара(мза)
  juin   иун, рашәарамза
  juillet   иуль, ҧхынгәы
  août   август, нанҳәа(мза)
  septembre   сентиабр, цәыббра(мза)
  octobre   октиабр, жьҭаара(мза)
  novembre   ноиабр, абҵара(мза)
  décembre   декабр, ҧхынҷкәын


  Remarque:  L'abkhaze utilise les noms d'origine russe ainsi que les noms locaux pour désigner les mois de l'année.

   

  LE CORPS HUMAIN

  artère   адаҧшь
  barbe   ажакьа, аҧаҵа
  bouche   аҿы
  bras   амахәар
  cerveau   ахшыбаҩ
  cheveu   ахахәы
  cheville   ашьаҳәырӡыӡ
  cil   алахәыц
  coeur   агәы
  colonne vertébrale   абҕашшара
  corps   ацәеижь
  côte   аваҵыс
  cou   ахәда
  coude   амашьхәылҵ
  crâne   ахыбаҩ
  cuisse   атәҕәы
  dent   ахаҧыц
  doigt   анацәа
  dos   азқәа, абҕа
  épaule   ажәҩа
  estomac   аца
  fesse   атәарҭачыра
  foie   агәаҵәа
  front   алахь
  genou   ашьамхы
  gorge   ахәламшәа, аҟарҟы
  hanche   ауаҭәа
  intestin   акьатеи
  jambe   ашьапы
  joue   аӡамҩа
  langue   абз
  larme   алаҕырӡ
  lèvre   ақьышә
  mâchoire   ацламҳәа
  main   анапы
  menton   ацламкәыгә
  moustache   аҧаҵа
  muscle   ажьышәа
  narine   аҧынҵахырӡы
  nerf   анерв
  nez   аҧынҵа
  nombril   аҷапан
  nuque   ахәдаџьал
  oeil   ала
  ongle   анапхыц
  oreille   алымҳа
  orteil   ашьацәа
  os   абаҩ
  paupière   алацәа
  peau   ацәа
  pied   ашьапы
  poignet   анапахәда, амахәҿа
  poing   аҭаҷкәым
  poitrine   агәышҧы
  pouce   анацәаду
  pouls   адеисра
  poumon   арҧҳа
  rein   аҷаҷа
  ride   акаҷыра
  salive  аҿыҵаӡ, алеижьа
  sang   ашьа
  sein   агәыҧҳәы
  sourcil   аџьымшь
  squelette   абаҩеибаркыра
  sueur   аҧхӡы
  talon   ашьхәа
  tête   ахы
  veine   ашьада, ада
  ventre   амгәа
  visage   аҿы, ахаҿы

   

   

  LES ANIMAUX


  animal   аҧстәы
  abeille   ашьха
  agneau   аҭсыс
  aigle   ауарба
  âne   аҽада
  araignée   абызкаҭаҳа, абзкаҭаҳа
  autruche   астраус
  baleine   акит
  canard   акәата
  cerf   абнаҽа
  chameau   амахҽ
  chat   ацгәы
  cheval   аҽы
  chèvre   аџьма
  chien   ала
  cochon   аҳәа
  coq   арбаҕь
  crabe   (амшын)дыҕаҷиа, адыҕаҷиа
  crapaud   адажә
  crocodile   акрокодил
  dauphin   амшынҳәа, адельфин
  écureuil   аеш
  éléphant   аслан
  escargot   акамыршша
  fourmi   ашышкамс
  girafe   ажираф
  gorille   агорилла
  grenouille   адаҕь
  guêpe   ашхырцәаҕь
  hérisson   ахьаҧарч
  hibou   аты
  hippopotame   абегемот
  hirondelle   ажәҵыс
  insecte   амҵ-чымҵ
  kangourou   акенгуру
  lapin   ажьа
  léopard   алеопард
  lézard   акаркаламышә
  libellule   аӡахыбаа, амаҭхса
  lièvre   ажьа
  lion   алым
  loup   абгаду
  mouche   амҵ
  moustique   акәыбры
  mouton   ауаса
  oie   аҟыз
  oiseau   аҧсаатә
  ours   амшә
  panthère   апантера
  papillon   аҧарҧалыкь
  perroquet   апарпар
  phoque   аҧслы    ???
  pigeon   аҳәыҳә
  poisson   аҧсыӡ
  poule   акәты
  puce   аӡ
  rat   аҳәынаҧду
  renard   абгахәыҷы
  requin   аҕлам
  rhinocéros   аҧынҵатәыҩа
  sangsue   аҵарбел
  sauterelle   арҵу
  serpent   амаҭ
  singe   амаамын
  souris   аҳәынаҧ
  taupe   ацәыслампыр
  taureau   ацә
  tigre   абжьас
  tortue   акәуа
  vache   ажә
  veau   аҳәыс
  zèbre   аҽыҕра

   

   

  LA TERRE ET LE MONDE

   

  LA NATURE

  air   аҳауа
  arbre   аҵла
  argent   аразны
  bois   амҿымаҭәахә
  branche   амахә
  brouillard   анаҟәа
  chaleur   аҧхара
  ciel   ажәҩан
  côte   амшынхықә, амшын аҧшаҳәа
  couleur   аҧштәы
  désert   ацәҳәыра
  eau   аӡы
  éclair   амацәыс, афы
  étoile   аеҵәа
  fer   аиха
  feu   амца
  feuille   абҕьы
  fleur   ашәҭ
  fleuve   аӡиас
  forêt   абна
  froid   ахьҭа, ахьшәашәара
  fumée   алҩа
  glace   аҵаа
  herbe   аҳасакьын
  île   адгьылбжьаха
  inondation   аӡхыҵра
  lac   аӡиа
  lumière   алашара
  lune   амза
  mer   амшын
  monde   адунеи
  montagne   ашьха
  neige   асы
  nuage   аҧсҭҳәа
  ombre   ашәшьыра
  or   ахьы
  papier   ақьаад
  pierre   ахаҳә
  plante   аҵиаа
  pluie   ақәа
  poussière   асаба
  racine   адац
  rocher   абахә, ахра, ацаҟьа
  sable   аҧслымӡ
  soleil   амра
  tempête   аҧшацәгьа
  Terre   адгьыл
  terre   анышә
  vent   аҧша
  verre   асаркьа

   


  LES COULEURS

  blanc   ашкәакәа
  bleu   аеҵәа
  jaune   аҩеижь
  noir   аиқәаҵәа
  rouge   аҟаҧшь
  vert   аеҵәа

   


  LES POINTS CARDINAUX

  nord   аҩада
  sud   алада
  est   амрагылара
  ouest   амраҭашәара

   


  LES SAISONS

  printemps   ааҧын
  été   аҧхын
  automne   ҭагалан
  hiver   аӡын

   

                                                 

   

   


 • АДЫГЭБЗЭ

   

   

  La république d'Adyghée, située au nord-ouest du Caucase, est un membre de la Fédération de Russie. Sa langue, l'adyghéen, appartient à la famille abkhazo-adyghéenne des langues caucasiennes et possède quatre dialectes: l'abzakh, le bjedough, le chapsough et le temirgoy, ce dernier étant à la base de la langue littéraire. C'est au 10ème siècle que  naquit la nation tcherkesse, mais l'apparition des deux langues, l'une occidentale (ou bien adyghéen) et l'autre orientale (nommée kabarde), interviendra après l'invasion mongole du 13ème siècle. La littérature en adyghéen est récente et l'alphabet cyrillique en vigueur auquel furent ajoutées de nombreuses lettres supplémentaires pour traduire la complexité des sons date de la révolution. Une importante communauté vit actuellement en Turquie et en Jordanie.


   


  ALPHABET CYRILLIQUE ADYGHEEN


  А   Б   В   Г   ГУ   ГЪ   ГЪУ   Д   ДЖ   ДЗ   ДЗУ   Е   Ё   Ж

  ЖЪ   ЖЪУ   ЖЬ   З   И   Й   К   КУ   КЪ   КЪУ   КӀ  КӀУ  Л 

  ЛЪ   ЛӀ   М   Н   О   П   ПӀ   ПӀУ   Р   С  Т  ТӀ   ТӀУ   У   Ф

  Х   ХЪ   ХЪУ   ХЬ   Ц   ЦУ   ЦӀ   Ч   ЧЪ   ЧӀ   Ш   ШЪ   ШЪУ  
    
  ШӀ   ШӀУ   Щ   Ъ   Ы   Ь   Э   Ю   Я   Ӏ   ӀУ

   


  LES NOMBRES

  Le système numéral est de type vigésimal (base 20). Quant au nombre 1000, il rappelle le  turc bin.

   

  1          зы
  2          тӏу
  3          щы
  4          плӏы
  5          тфы
  6          хы
  7          блы
  8          и
  9          бгъу
  10        пшӏы


  11         пшӏыкӏузы
  12         пшӏыкӏутӏу
  13         пшӏыкӏущы
  14         пшӏыкӏуплӏы
  15         пшӏыкӏутфы
  16         пшӏыкӏухы
  17         пшӏыкӏублы
  18         пшӏыкӏуи
  19         пшӏыкӏубгъу


  20        тӏокӏы
  21         тӏокӏырэ зырэ
  22        тӏокӏырэ тӏурэ
  30        щэкӏы
  31         щэкӏырэ зырэ
  40        тӏокӏитӏу                                      (2x20)
  41         тӏокӏитӏурэ зырэ   
  50         шъэныкъо                                 (moitié de 100)
  51         шъэныкъорэ зырэ
  60        тӏокӏищ
  61         тӏокӏищырэ зырэ
  70        тӏокӏищырэ пшӏырэ
  71         тӏокӏищырэ пшӏыкӏузырэ      (3x20+11)
  80        тӏокӏиплӏ
  81         тӏокӏиплӏырэ зырэ
  90        тӏокӏиплӏырэ пшӏырэ
  91         тӏокӏиплӏырэ пшӏыкӏузырэ    (4x20+11)
  100      шъэ
  1000   мин

   


  LE TEMPS


  LA DIVISION DU TEMPS

  matin   пчэдыжь
  midi   щэджагъу
  soir   пчыхьэ
  nuit   чэщы

  jour   мафэ
  semaine   тхьамафэ
  mois   мазэ
  année   илъэс

  minute   такъикъ
  heure   сыхьат

  hier   тыгъуас
  aujourd'hui   непэ
  demain   нэущ

   


  LES JOURS DE LA SEMAINE

  lundi   блыпэ
  mardi   гъубдж
  mercredi   бэрэскэжъый
  jeudi   мэфэку
  vendredi   бэрэскэшху
  samedi   шэмбэт
  dimanche   тхьаумаф

   


  LES MOIS DE L'ANNEE

  janvier   январь
  février   февраль
  mars   март
  avril   апрель
  mai   май
  juin   июнь
  juillet   июль
  août   август
  septembre   сентябрь
  octobre   октябрь
  novembre   ноябрь
  décembre   декабрь


  Remarque:  Les noms des mois sont russes.

   


  LE CORPS HUMAIN


  artère   лъынтф
  barbe   жакӏэ
  bouche  жэ
  bras   ӏэ
  cerveau  куцӏы
  cheveu   шъхьацы
  cheville   лъэкӏэн
  cil   нэбзыц
  coeur  гу
  colonne vertébrale   тхы
  corps   пкъы
  côte   цагэ
  cou   пшъэ
  coude  ӏэнтэгъу
  crâne  шъхьэкъупшъхь
  cuisse  копкъ
  dent   цэ
  doigt  ӏэхъуамб
  dos  кӏыбы
  épaule  тамэ, блыпкъ
  estomac   нэгъу, ныбэ
  fesse   пхэкӏ
  foie   шӏу
  front   натӏэ
  genou   лъэгуандж
  gorge   чый
  hanche   ко, копкъ
  intestin    кӏэтӏэй
  jambe   лъакъо
  joue   нэкӏушъхь, нэкӏушъу
  langue   бзэгу
  larme   нэпсы
  lèvre   ӏупшӏэ
  mâchoire   жэпкъы
  main  ӏэ
  menton   жэпкъ
  moustache  пакӏэ
  muscle   лыпц, лыпцэ
  narine  пэгъуан
  nerf   лъынтф
  nez   пэ
  nombril   ныбыдж
  nuque   шъхьэкӏыб
  oeil   нэ
  ongle   ӏэбжъан
  oreille   тхьакӏум
  orteil   лъэхъуамб
  os   къупшъхьэ
  paupière   напӏэ
  peau   кӏышъу
  pied   лъакъо
  poignet  ӏапшъ
  poing   бжымы
  poitrine  бгъэ
  pouce  ӏэхъомбэшху
  pouls  лъынтфэ къэу
  poumon  тхьабылхэр
  rein   жъэжъый
  ride   зэлъагъэ                           
  salive  ӏупсы
  sang   лъы
  sein   быдзы
  sourcil   напцэ
  squelette   къупшъхьэпкъ
  sueur   пкӏантӏэ
  talon  лъэдакъ
  tête   шъхьэ
  veine   лъынтф
  ventre   ныбэ
  visage  напэ, нэгу

   


  LES ANIMAUX


  animal   былым, псэушъхь
  abeille   бжьэ
  agneau   щъынэ
  aigle   бгъэжъ
  âne   щыды
  araignée   бэдж
  autruche   страус, мэхъшэбзыу
  baleine   кит
  canard   псычэт
  cerf   шъыхьэ
  chameau   махъшэ
  chat   чэтыу
  cheval   шы
  chèvre   пчэны
  chien   хьэ
  cochon   къо
  coq   атакъэ
  crabe   къэраб
  crapaud   чӏылъэ хьантӏаркъу
  crocodile   архъуажъ
  dauphin   хыкъу
  écureuil   цызэ
  éléphant   пыл
  escargot   хьамлашкӏу
  fourmi   къамзэгу
  girafe   жираф
  gorille   горилла, мамун ин
  grenouille   хьантӏаркъу
  guêpe   къэцыгъуан
  hérisson   пыжъы
  hibou   тыгъурыгъу
  hippopotame   бегемот
  hirondelle   пцӏашхъу
  insecte   хьацӏэ-пӏацӏ
  kangourou   кенгуру
  lapin   тхьакӏумкӏыхьэ ӏас
  léopard   леопард
  lézard   хьамплъыжь
  libellule   пкӏау
  lièvre   тхьакӏумкӏыхь
  lion   аслъан
  loup   тыгъужъ
  mouche   бадзэ
  moustique   аргъой
  mouton   мэлы
  oie   къаз
  oiseau   бзыу
  ours   мышъэ
  panthère   пантер
  papillon   хьампӏырашъу
  perroquet   ӏорпэӏожь
  phoque   тюлень
  pigeon   тхьаркъо
  poisson   пцэжъый
  poule   чэты
  puce   бжыдзэ
  rat   шъуае
  renard   баджэ
  requin   акул
  rhinocéros   носорог
  sangsue   дыо
  sauterelle   пкӏау
  serpent   блэ
  singe   мамун
  souris   цыгъо
  taupe   чӏыхъумбыйнэшъу
  taureau   цу
  tigre   къэплъан
  tortue   хьадэпчэмыӏу
  vache   чэмы
  veau   шкӏэ
  zèbre   зебр

   


  LA TERRE ET LE MONDE


  LA NATURE

  air   жьы
  arbre   чъыгы
  argent   тыжьын
  bois   пхъэмбгъу, тахътэ
  branche   къутамэ
  brouillard   пщагъу
  chaleur   фэбагъэ
  ciel   уашъо
  côte   нэпкъы, нэпкъ ӏушъу
  couleur   шъо
  désert   шъофы нэкӏ, пшэхъуалъ
  eau   псы
  éclair   пкӏыкӏэ
  étoile   жъуагъо
  fer   гъучӏы
  feu   машӏо
  feuille   пкӏашъэ
  fleur   къэгъагъ
  fleuve   псыхъо
  forêt   мэзы
  froid   чъыӏэ
  fumée   ӏугъо
  glace   мылы
  herbe   уцы
  île   хыгъэхъун
  inondation   псы къиуныр
  lac   хыкум, псыхъурай
  lumière   нэфынэ
  lune   мазэ
  mer   хы
  monde   дунае, дунай
  montagne   къушъхьэ
  neige   осы
  nuage   пщэ
  ombre   жьау
  or   дышъэ
  papier   тхылъыпӏ
  pierre   мыжъо
  plante   кӏыр
  pluie   ощхы
  poussière   сап
  racine   лъапсэ
  rocher   мыжъо ин
  sable   пшахъо
  soleil   тыгъэ
  tempête   жьыуай
  Terre   чӏыгу
  terre   чӏыгу
  vent   жьыбгъэ
  verre   апч

   

   

  LES COULEURS

  blanc   фыжьы
  bleu   гы
  jaune   гъожьы
  noir   шӏуцӏэ
  rouge   плъыжьы
  vert   шхъуантӏэ, уцышъо

   

   


  LES POINTS CARDINAUX

  nord   темыр
  sud   къыблэ
  est   тыгъэкъокӏыпӏ
  ouest   тыгъэкъохьапӏ

   


  LES SAISONS

  printemps   гъатхэ
  été   гъэмафэ
  automne   бжыхьэ
  hiver   кӏымаф

   

   


 • QAFARAF 

   

  Situé dans la Corne de l'Afrique, l'afar, langue couchitique de la famille afro-asiatique, est parlé en Ethiopie, en Erythrée et à Djibouti. N'ayant aucun statut officiel, il est néanmoins l'une des 9 langues nationales en Erythrée et langue administrative dans la région afare de l'Ethiopie. La langue est constituée de  deux zones dialectales, l'une au nord et l'autre au sud, et s'écrit essentiellement en caractères latins avec deux variantes orthographiques en usage. Ainsi, le nom de la langue peut être traduit soit par Qafaraf  ou bien Afaraf.

   


  ALPHABET AFAR

  A a   B b   T t   S s   E e   C c   K k   X x   I i   D d  
  Q q   R r   F f   G g   O o   L l   M m   N n   U u
  W w   H h   Y y

   


  LES NOMBRES

  Le système numéral de l'afar est de type décimal. Notons que le nombre 1000 est d'origine arabe.


  1          inki
  2          nammay
  3          sidoocu
  4          ferey
  5          konoy
  6          leceey
  7          malciin
  8          bacaar, bacra
  9          sagaal
  10        taban


  11         taban kee inki
  12        taban kee nammay
  13        taban kee sidoocu
  14        taban kee ferey
  15        taban kee koona
  16        taban kee leceey
  17        taban kee malciin
  18        taban kee bacra
  19        taban kee sagaal


  20        labaatanna
  21         labaatanna kee inki
  30        soddom
  40        morootom        
  50        kontom
  60        lactam
  70        malcina taban
  80        bacra taban
  90        sagla taban
  100      bool
  1000   alfi

   

   

  LE TEMPS

  LA DIVISION DU TEMPS

  matin   subci
  midi   gahaariya
  soir   carri bar
  nuit   bar

  jour   ayro
  semaine   ayyaam
  mois   alsa
  année   liggida, sanat

  minute   dagiigat
  heure   saaqat

  hier   kimal
  aujourd'hui   a saaku
  demain   beera


  LES JOURS DE LA SEMAINE

  lundi   Itlen
  mardi   Talaata
  mercredi   Arbaq
  jeudi   Kamiis
  vendredi   Gumqat
  samedi   Sabti
  dimanche   Acad


  LES MOIS DE L'ANNEE

  janvier   Qunxa-garablu
  février   Naharsi-kudo
  mars   Ciggilta-kudo
  avril   Agda-baxisso
  mai   Caxah-alsa
  juin   Qasa-dirri
  juillet   Qado-dirri
  août   Leqeeni
  septembre   Waysu
  octobre   Diteli
  novembre   Ximoli
  décembre   Kaxxa-garablu


  Remarque:  Les jours de la semaine sont d'origine arabe.

   

  LE CORPS HUMAIN


  artère  kaxxa ramad
  barbe  deben
  bouche  af
  bras   gaba, caray
  cerveau   misinkica
  cheveu  xagor
  cheville  xukcuno, kulcunto
  cil   dambar xagooru
  coeur   sorkocobbaxa
  colonne vertébrale  xiiron lafa
  corps   xagar
  côte   masangale lafa, feex
  cou   filla
  coude  cusul
  crâne  cangaxxala
  cuisse  xeeqaare
  dent  moddin
  doigt  feera
  dos  xiiron, elle
  épaule  sunku
  estomac  bagu
  fesse  kamuusa, saloofa
  foie  tiro
  front   qarsa
  genou   gulub
  gorge   qunti, seecay
  hanche   xaso
  intestin   ulqu
  jambe  iba
  joue   xaban, xebes
  langue   arraaba
  larme   ximo
  lèvre   sokto
  mâchoire  qanxabba
  main   gaba
  menton   deben
  moustache   sanab
  muscle   ixo
  narine  santi booha
  nerf   canti ramad, cissi ramad
  nez   san
  nombril   cundub
  nuque   qabli, karid
  oeil    inti
  ongle   gaba lifiq
  oreille   ayti
  orteil  ibi feera
  os   lafa
  paupière   dambar
  peau   arab
  pied   iba
  poignet   magoy
  poing   gummaadi, kummuqusa
  poitrine   alil, sorkoco
  pouce   gili
  pouls  ramad tinigto
  poumon  gublo
  rein   akiyyabbaxa
  ride   erbeb
  salive  qunxuffe
  sang  qabala
  sein   qangu, kaquuna
  sourcil    minin
  squelette   gagoona
  sueur   xoq
  talon   xibqi
  tête   amo
  veine   ramad
  ventre   garba
  visage   fooca, nef

   

  LES ANIMAUX


  animal   bahayim, ala
  abeille   diidaaleyta
  agneau   anqayto, anqaytu
  aigle   qawa
  âne   danan
  araignée   qaro
  autruche   goroyya
  baleine   qambilbacar
  canard   gayya
  chameau   ala, rakub, gaala
  chat   dummu
  cheval   faras
  chèvre   reyta
  chien   kuta
  cochon   ceray
  coq   dorrahiyta
  crabe   xeelle, cerka
  crapaud   barakbadda
  crocodile   xabaado
  dauphin   hoobaari
  écureuil   orros
  éléphant   dakanu
  escargot   kumaakum
  fourmi   xuuneyta
  girafe   gaalakxeera, gari
  grenouille   aqantu, baranna
  guêpe   diidaaleyta
  hérisson   baaxo cutukta
  hibou   inin
  hippopotame   dul
  insecte   lafa sinni ali
  lapin   bakkeela
  léopard   kabqi
  lézard   xokto
  lièvre   bakkeela
  lion   lubak
  loup   suula
  mouche   kaaqaytu
  moustique   kayniiqe
  mouton   illi
  oie   fillaxeera gayya
  oiseau   haadaytu, kimbiro
  ours   dubbi
  panthère   kabqi
  papillon   laahinti
  perroquet   yabta-kimbiro
  phoque   baddi-abur ?
  pigeon   camaama
  poisson   kullum
  poule   dorrahe
  rat   hantuuta
  renard   wakri
  requin   baddi lubak
  sauterelle   qanaygaacir
  serpent   baaxot ala
  singe   wagaq
  souris   ikqiyo
  taureau   agur, awur
  tigre   kabqi
  tortue   goblaali, lidda
  vache   saga
  veau   ruga
  zèbre   daqama

   


  LA TERRE ET LE MONDE


  LA NATURE

  air   qaran, silaytu
  arbre   caxa
  argent   fodda
  bois   boco, liicaan
  branche   luud
  brouillard   awaay, qawer
  chaleur   laqna  
  ciel   qaran
  côte   baddaf
  couleur   bisu
  désert   awxaq, waxxahenta
  eau   lee
  éclair   cankaxa
  étoile   cutukta
  fer   birta
  feu   gira
  feuille   ayyufta
  fleur   qobort
  fleuve   weeqaytu
  forêt   garbo
  froid   wac
  fumée   qer
  glace   baraf
  herbe   qayso
  île   fanti fura, gidir
  inondation   weeqikora
  lac   muhur
  lumière   ifu
  lune   alsa
  mer   bad
  monde   baad
  montagne   qale
  neige   barad, baraf
  nuage   gayran
  ombre   iraawo, silal
  or   dahab
  papier   warkat
  pierre   xaa
  plante   caxak caxfexxa
  pluie   rob
  poussière   fulle, siisa
  racine   ramad
  rocher   xaluq
  sable   qidde, niis
  soleil   ayro
  tempête   caacay le rob
  Terre   ardi
  terre   burta, xarri
  vent   caacay
  verre   karaarat

   

  LES COULEURS

  blanc   qado
  bleu   kuclin, bulcin
  jaune   hurdinim
  noir   data
  rouge   qisi, qasa
  vert   inxixi


  LES POINTS CARDINAUX

  nord   kilbat
  sud   gabbi qaxa
  est   ayrommawqa, laaqo
  ouest   ayrocculma, ayrossaama, carri kabu


  LES SAISONS

  printemps   sugum
  été (saison chaude)   cagay
  automne (saison des pluies)   karma
  hiver   giilal

   

   


 • AFRIKAANS

   

   

  C'est à partir du 17ème siècle que s'implantèrent les colons hollandais en Afrique du Sud. Le néerlandais, dès lors, vit peu à peu sa prononciation et son vocabulaire se transformer au contact des autres langues locales pour donner naissance à une nouvelle langue germanique, l'afrikaans, une des onze langues officielles de la République Sud-Africaine depuis 1925. Egalement reconnu comme langue nationale en Namibie, l'afrikaans prit son essor dès 1875 lorsqu' apparurent les premiers défenseurs de cette langue indo-européenne pour la faire reconnaître comme un outil de communication au même titre que l'anglais. C'est également à cette époque que l'alphabet latin servit de base à l'écrit.


   


  ALPHABET AFRIKAANS

  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m
  n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y  z

   

  LES NOMBRES

  Tout comme le néerlandais, l'afrikaans utilise le système décimal pour énumérer les nombres.

   

  1            een
  2           twee
  3           drie
  4           vier
  5           vyf
  6           ses        
  7           sewe
  8           agt
  9           nege
  10         tien


  11          elf
  12         twaalf
  13         dertien
  14         veertien
  15         vyftien
  16         sestien
  17         sewentien
  18         agtien
  19         negentien


  20        twintig
  21         een-en-twintig
  30        dertig
  40        veertig
  50        vyftig
  60        sestig
  70        sewentig
  80        tagtig
  90        negentig
  100      honderd
  1000   duisend

   


  LE TEMPS


  LA DIVISION DU TEMPS

  matin   môre
  midi   middag
  soir   aand
  nuit   nag

  jour   dag
  semaine   week
  mois   maand
  année   jaar

  minute   minuut
  heure   uur

  hier   gister
  aujourd'hui   vandag
  demain   môre

   


  LES JOURS DE LA SEMAINE

  lundi   Maandag
  mardi   Dinsdag
  mercredi   Woensdag
  jeudi   Donderdag
  vendredi   Vrydag
  samedi   Saterdag
  dimanche   Sondag

   


  LES MOIS DE L'ANNEE

  janvier   Januarie
  février   Februarie
  mars   Maart
  avril   April
  mai   Mei
  juin   Junie
  juillet   Julie
  août   Augustus
  septembre   September
  octobre   Oktober
  novembre   November
  décembre   Desember

   


  LE CORPS HUMAIN


  artère  slagaar
  barbe   baard
  bouche  mond
  bras   arm
  cerveau   harsings, brein
  cheveu   haar
  cheville   enkel
  cil   ooghaar
  coeur   hart
  colonne vertébrale  ruggraat
  corps  liggaam
  côte  rib
  cou   nek
  coude   elmboog
  crâne   skedel
  cuisse  dy
  dent   tand
  doigt   vinger
  dos   rug
  épaule    skouer
  estomac   maag
  fesse   boud
  foie   lewer
  front  voorkop, voorhoof
  genou  knie
  gorge   keel
  hanche  heup
  intestin  derm
  jambe   been
  joue   wang
  langue  tong
  larme    traan
  lèvre   lip
  mâchoire   kaak, kakebeen
  main    hand
  menton    ken
  moustache   snor(baard)
  muscle   spier
  narine   neusgat
  nerf     senuwee
  nez    neus
  nombril    nael
  nuque   agternek
  oeil     oog
  ongle   nael,, vingernael
  oreille   oor
  orteil    toon
  os   been
  paupière  ooglid
  peau    vel
  pied    voet
  poignet   handgewrig, pols
  poing  vuis
  poitrine   bors
  pouce  duim
  pouls  pols
  poumon  long
  rein  nier
  ride  rimpel, plooi
  salive  speeksel
  sang  bloed
  sein  bors
  sourcil   wenkbrou
  squelette   geraamte, skelet
  sueur    sweet
  talon   hakskeen
  tête   kop, hoof
  veine    aar
  ventre   buik
  visage   gesig

   


  LES ANIMAUX


  animal   dier
  abeille   by
  agneau   lam
  aigle   arend
  âne   donkie, esel
  araignée   spinnekop
  autruche   volstruis
  baleine   walvis
  canard   eend
  cerf   takbok
  chameau   kameel
  chat   kat
  cheval   perd
  chèvre   bok
  chien   hond
  cochon   vark
  coq   haan
  crabe   krap
  crapaud   padda
  crocodile   krokodil
  dauphin   dolfyn
  écureuil   eekhoring
  éléphant   olifant
  escargot   slak
  fourmi   mier
  girafe   kameelperd, giraf
  gorille   gorilla
  grenouille   padda
  guêpe   perdeby
  hérisson   krimpvarkie
  hibou   uil
  hippopotame   seekoei
  hirondelle   swael, swaeltjie
  insecte   insekt
  kangourou   kangaroe
  lapin   konyn
  léopard   luiperd
  lézard   akkedis
  libellule   naaldekoker
  lièvre   haas
  lion   leeu
  loup   wolf
  mouche   vlieg
  moustique   muskiet
  mouton   skaap
  oie   gans
  oiseau   voël
  ours   beer
  panthère   panter
  papillon   skoenlapper
  perroquet   papegaai
  phoque   rob, seehond
  pigeon   duif
  poisson   vis
  poule   hen
  puce   vlooi
  rat   rot
  renard   jakkals, vos
  requin   haai
  rhinocéros   renoster
  sangsue   bloedsuier
  sauterelle   sprinkaan
  serpent   slang
  singe   aap
  souris   muis
  taupe   mol
  taureau   bul
  tigre   tier
  tortue   skilpad
  vache   koei
  veau   kalf
  zèbre   sebra

   


  LA TERRE ET LE MONDE


  LA NATURE

  air   lug
  arbre   boom
  argent   silwer
  bois   hout
  branche   tak
  brouillard   mis
  chaleur   hitte
  ciel   lug
  côte   kus
  couleur   kleur
  désert   woestyn
  eau   water
  éclair   weerlig
  étoile   ster
  fer   yster
  feu   vuur
  feuille   blaar
  fleur   blom
  fleuve   rivier
  forêt   bos
  froid   koue
  fumée   rook
  glace   ys
  herbe   gras
  île   eiland
  inondation   vloed
  lac   meer
  lumière   lig
  lune   maan
  mer   see
  monde   wêreld
  montagne   berg
  neige   sneeu
  nuage   wolk
  ombre   skadu(wee)
  or   goud
  papier   papier
  pierre   klip
  plante   plant
  pluie   reën
  poussière   stof
  racine   wortel
  rocher   rots
  sable   sand
  soleil   son
  tempête   storm
  Terre   aarde
  terre   grond, aarde
  vent   wind
  verre   glas

   

  LES COULEURS

  blanc   wit
  bleu   blou
  jaune   geel
  noir   swart
  rouge   rooi
  vert   groen

   


  LES POINTS CARDINAUX

  nord   noord
  sud   suid
  est   oos
  ouest   wes

   


  LES SAISONS

  printemps   lente
  été   somer
  automne   herfs
  hiver   winter

   

   

   

  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique