• NDONGA

  OSHINDONGA  Le ndonga et le kwanyama font partie du même ensemble linguistique appelé owambo de la branche bantoue des langues nigéro-congolaises. Ils possèdent tous les deux une forme écrite standardisée et sont enseignés depuis les années 90 dans les écoles. Parlé essentiellement au nord de la Namibie, Etat limitrophe de l'Afrique du Sud, mais également en Angola, le ndonga est en fait l'une des huit variétés dialectales du groupe et la langue la plus connue du pays. Du fait des vicissitudes de l'histoire de la région, de nombreux mots d'origine allemande, afrikaans, puis récemment anglaise sont présents dans le vocabulaire du ndonga comme du kwanyama.

    

  ALPHABET NDONGA

  a   b   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   y   z  LES NOMBRES

  Son système numéral est décimal.

  1           yimwe
  2          mbali
  3          ndatu
  4          ne
  5          ntano
  6          hamano
  7          heyali
  8          hetatu
  9          omugoyi
  10        omulongo


  11         omulongo nayimwe
  12        omulongo nambili
  13        omulongo nandatu
  14        omulongo nane
  15        omulongo nantano
  16        omulongo nahamano
  17        omulongo naheyali
  18        omulongo nahetatu
  19        omulongo nomugoyi


  20       omilongo mbali
  21        omilongo mbali nayimwe
  30       omilongo ndatu
  40       omilongo ne
  50       omilongo ntano
  60       omilongo hamano
  70       omilongo heyali
  80       omilongo hetatu
  90       omilongi omugoyi
  100     ethele
  1000  eyovi, eyuvi  LE TEMPS

  LA DIVISION DU TEMPS

  matin   ongula
  midi   omutenya, omeetaha
  soir   ongulohi
  nuit   uusiku

  jour   esiku
  semaine   oshiwike
  mois   omwedhi
  année   omumvo

  minute   omunute
  heure   otundi, owili

  hier   ohela
  aujourd'hui   nena
  demain   ngula  LES JOURS DE LA SEMAINE

  lundi   Omaandaha
  mardi   Etiyali
  mercredi   Etitatu
  jeudi   Etine
  vendredi   Etitano
  samedi   Olyomakaya
  dimanche   Osoondaha
                                  


  LES MOIS DE L'ANNEE

  janvier   Januali
  février   Febuluali
  mars   Maalitsa
  avril   Apilili
  mai   Mai
  juin   Juni
  juillet   Juli
  août   Aguste
  septembre   Septemba
  octobre   Kotoba
  novembre   Novomba
  décembre   Desemba

  Remarque: Contrairement aux noms des jours de la semaine bâtis essentiellement à partir des nombres, les mois de l'année sont tous issus de l'anglais.  LE CORPS HUMAIN

  artère   onkandja, onkandjambinzi 
  barbe   oombenzi, oshoke
  bouche   okana
  bras   okwaako
  cerveau   uuluyi
  cheveu   efufu
  cheville   ompando, onyugu
  cil   olupafu, olupahu
  coeur   omutima       
  colonne vertébrale   sipa lyombunda, shikwetepo
  corps   olutu
  côte   olupati
  cou   othingo
  coude   ongolo
  crâne   olukwe (lwomutse), onkunku
  cuisse   etundji
  dent   eyego
  doigt   omunwe
  dos   ombunda              
  épaule   epepe
  estomac   epunda, ela
  fesse   etako
  foie   ehuli
  front   ombamba yoshipala
  genou   ongolo
  gorge   omuligu
  hanche   onto
  intestin   endjandja
  jambe   okugulu
  joue   olupanda
  langue   elaka
  larme   omahodhi
  lèvre   omulungu
  mâchoire   oluyego, oluhamama, olutayego
  main   oshikaha
  menton   oshama
  moustache   embalangandja
  muscle   ontumba
  narine   ombululu yeyulu
  nerf   onelive
  nez   eyulu
  nombril   ekuvu
  nuque   oluhahani
  oeil   eho
  ongle   onyala
  oreille   okutsi
  orteil   omunwe
  os   esipa
  paupière   okatuwiko
  peau   oshipa
  pied   ompadhi
  poignet   oshikesho
  poing   ongonyo
  poitrine   oshiketha
  pouce   omulumenwe
  pouls   etuno                  
  poumon   epunga
  rein   othigo
  ride   ongandji, othige (sur le front)
  salive   eyeye
  sang   ombinzi
  sein   ontulo
  sourcil   oshikulugumbo, ontuni yeho
  squelette   oshipongo
  sueur   epupyu
  talon   oshithi
  tête   omutse
  veine  ogalulinkandjambinzi, ongando
  ventre   ela, epunda
  visage   olupe, oshipala  LES ANIMAUX

  animal   oshinamwenyo
  abeille   onyushi
  agneau   onzigona
  aigle   ekodhi
  âne   okasino, ondoongi, gwamululu
  araignée   ewiiwili, ewiliwili
  autruche   ompo
  baleine   epuka
  canard   ombaka
  cerf   oshitayikombo
  chameau   ongamelo
  chat   ombishi, ngato
  cheval   onkambe, okakambe
  chèvre   oshikombo   
  chien   ombwa
  cochon   oshingulu
  coq   shikondombolo                                
  crapaud   eyankomba
  crocodile   ongandu
  écureuil   ondjele, okayelimani, okanyenti
  éléphant   ondjamba
  escargot   onkonkolosa, onkotsa
  fourmi   ondhindhi
  girafe   onduli, ombahe
  gorille   engolila
  grenouille   efuma, iimboto
  guêpe   embonzi
  hérisson   nikitha, kakuku
  hibou   ehuyu, ehwiyu
  hippopotame   omvuu, ondjambameya
  hirondelle   okahanameya, okandigilili
  insecte   okapuka
  lapin   okalimba
  léopard   ongwe, ondumengwe
  lézard   eyengele, eyongolo, eyangomba
  libellule   shikukuwanda, iitaalukunku
  lièvre   ondimba
  lion   onime, onkoshi, ondumbu
  loup   shimbungu
  mouche   ondhi
  moustique   omwe
  mouton   onzi, oshikiintu
  oie   ombaka
  oiseau   ondhila
  ours   emwanka, amutapagadhi
  panthère   ongwe
  papillon   embilimbili                   
  phoque   ombwa yomefuta
  pigeon   onguti
  poisson   ohi
  poule   ondjuhwa onkiintu
  puce   okalipi, ona
  rat   epandapuku
  renard   kakolo
  requin   ondyanihi, ehaimushi
  rhinocéros   ompanda
  sangsue   ehundju
  sauterelle   okashenye, oshimikulamiku
  serpent   eyoka
  singe   lunkima, ondjima, onkima
  souris   ombuku, nembundu
  taupe   ontunankwi, onkwi
  taureau   ontsezi
  tigre   ongwe
  tortue   ohima, nuulondo                     
  vache   onkwandambi, ongombe
  veau   ontaagona
  zèbre   ongolo  LA TERRE ET LE MONDE

  LA NATURE
   

  air   ombepo
  arbre   omuti
  argent   oshisiliveli
  bois   oshiti
  branche   oshitayi, oshimpaga
  brouillard   amukwaya, ondau
  chaleur   epupyu, uupyu, omuyenye
  ciel   ewangandjo
  côte   omunkolo
  couleur   ombapa, olwaala
  désert   ombuga
  eau   omeya
  éclair   olwaadhi
  étoile   onyothi
  fer   osheela
  feu   omulilo
  feuille   oshifo
  fleur   ongala
  fleuve   omulonga
  forêt   okuti
  froid   uutalala
  fumée   olwithi
  glace   iikangwa, oaisha
  herbe   omwiidhi, ombindangolo
  île   ontuntu
  inondation   eyelu
  lac   etale
  lumière   uuyelele
  lune   omwedhi
  mer   efuta
  monde   uuyuni
  montagne   ondundu               
  neige   olumi
  nuage   oshikogo
  ombre   omunzile
  or   oshingolondo, oshingoli
  papier   ombapila
  pierre   emanya
  plante   oshimeno, oshigwanga
  pluie   omvula
  poussière   ontsi
  racine   omudhi
  rocher   emanya
  sable   ehekevi
  soleil   etango
  tempête   oshikungulu, oshipupula
  Terre   evi
  terre   evi
  vent   ombepo
  verre   ekende  LES COULEURS

  blanc   -tokele
  bleu   -mbulau
  jaune   -shunga
  noir   -luudhe
  rouge   -tiligane
  vert   -zizi, -zizile  LES POINTS CARDINAUX

  nord   olundume
  sud   olukadhi
  est   uuzilo
  ouest   uuninginino  LES SAISONS

  printemps   oshitemamvula
  été   othinge
  automne   oshikufuthinge, oshitonalungu
  hiver   okufu

   

  Afficher l'image d'origine

   

   

   


  Tags Tags : , , , , , ,