• GAELIQUE

  GÀIDHLIG

   

   

  Le gaélique ou gaélique écossais est une des plus vieilles langues d'Europe. Parlé dans le nord de l'Ecosse, notamment dans les îles du nord telles que les Hébrides mais aussi dans les Highlands, il est proche de l'irlandais dont il s'est séparé à partir du Vème siècle. Reconnu comme langue régionale et ayant le statut de langue officielle avec l'anglais sur l'ensemble de l'Ecosse depuis 2005, il a mis fin à son déclin grâce aux jeunes générations. Dans le domaine linguistique, il appartient au groupe gaélique de la branche celtique de la famille indo-européenne et s'écrit avec l'alphabet latin depuis l'arrivée du christianisme au Vème siècle dont l'orthographe moderne subit une réforme en 1970.

   


  ALPHABET GAELIQUE

  a   b   c   d   e   f   g   h   i  
  l   m   n   o   p   r   s   t   u

   

   

  LES NOMBRES

  Le gaélique se sert du système numéral décimal utilisé dans l'éducation pour compter tout en ayant conservé le système traditionnel vigésimal (base 20).


  1           a h-aon
  2           a dhà
  3           a trì
  4           a ceithir
  5           a còig
  6           a sia
  7           a seachd
  8           a h-ochd
  9           a naoi
  10         a deich


  11          aon-deug
  12         dhà-dheug
  13         trì-deug
  14         ceithir-deug
  15         còig-deug
  16         sia-deug
  17         seachd-deug
  18         ochd-deug
  19         naoi-deug


  20        fichead
  21         fichead 's a h-aon
  22        fichead 's a dhà
  30        trithead, deich air fhichead (traditionnel)
  31         trithead 's h-aon
  40        ceathrad, dà fhichead (traditionnel)
  41         ceathrad 's a h-aon
  50        caogad, leth-cheud (traditionnel)
  51         caogad 's a h-aon
  60        seasgad, trì fìchead (traditionnel)
  61         seasgad 's a h-aon
  70        seachdad, trì fichead 's a deich (traditionnel)
  71         seachdad 's a h-aon
  80        ochdad, ceithir fichead (traditionnel)
  81         ochdad 's a h-aon
  90        naochad, ceithir fichead 's a deich (traditionnel)
  91         naochad 's a h-aon
  100      ceud
  1000   mìle

   


  LE TEMPS


  LA DIVISION DU TEMPS

  matin   madainn
  midi   meadhan-latha
  soir   feasgar
  nuit   oidhche

  jour   latha, là
  semaine   seachdain
  mois   mìos
  année   bliadhna

  minute   mionaid
  heure   uair

  hier   an-dè
  aujourd'hui   an-diugh
  demain   a-màireach

   

   

  LES JOURS DE LA SEMAINE

  lundi   Diluain
  mardi   Dimàirt
  mercredi   Diciadain
  jeudi   Diardaoin
  vendredi   Dihaoine
  samedi   Disathairne
  dimanche   Didòmhnaich

   

   

  LES MOIS DE L'ANNEE

  janvier   am Faoilleach
  février   an Gearran
  mars   am Màrt
  avril   an Giblean
  mai   an Cèitean
  juin   an t-Ògmhios
  juillet   an t-Iuchar
  août   an Lùnastal
  septembre   an t-Sultain
  octobre   an Dàmhair
  novembre   an t-Samhain
  décembre   an Dùbhlachd

   


  LE CORPS HUMAIN


  artère  cuisle
  barbe  feusag
  bouche  beul
  bras  gàirdean
  cerveau  eanchainn
  cheveu  falt, gruag
  cheville   adhbrann
  cil  fabhra, rosg
  coeur  cridhe
  colonne vertébrale  cnàimh-droma
  corps  corp
  côte  aisean, asna
  cou  amhach, muineal
  coude  uileann, uilinn
  crâne  claigeann
  cuisse  sliasaid
  dent  fiacail
  doigt  meur
  dos  druim
  épaule  gualainn, slinnean
  estomac  stamag, maodal
  fesse  màs
  foie  adha, grùthan
  front  bathais, maoil
  genou  glùn
  gorge  amhach, sgòrnan
  hanche   cruachann
  intestin  caolan(an)
  jambe  cas
  joue  gruaidh, lethcheann
  langue  teanga
  larme  deur
  lèvre  bile, lip
  mâchoire   peirceall, giall
  main  làmh
  menton  smig, smiogaid
  moustache  stais
  muscle  fèith
  narine  cuinnean
  nerf   fèith-mhothachaidh, nearbh
  nez  sròn
  nombril   imleag
  nuque  alt na h-amhach
  oeil   sùil
  ongle  ìne
  oreille  cluas
  orteil  òrdag coise
  os   cnàimh
  paupière  sgàile sùla
  peau  craiceann
  pied  cas, troigh
  poignet  caol an dùirn
  poing  dòrn     
  poitrine   cliabh, broilleach
  pouce  òrdag
  pouls   buille cuisle
  poumon  sgamhan
  rein  dubhag, àra, àirne
  ride  preas, roc
  salive  seile
  sang  fuil
  sein  uchd, broilleach
  sourcil  mala
  squelette  cnàimhneach
  sueur  fallas
  talon  sàil, bonn-dubh
  tête  ceann
  veine  cuisle, fèith-fala
  ventre  brù, broinn         
  visage  aghaidh, aodann

   


  LES ANIMAUX


  animal   ainmhidh
  abeille   seillean, beach
  agneau   uan
  aigle   iolair
  âne   asal
  araignée   damhan-allaidh
  autruche   struth
  baleine   muc-mhara
  canard   tunnag, lach
  cerf   damh
  chameau   càmhal
  chat   cat
  cheval   each
  chèvre   gobhar
  chien   cù
  cochon   muc
  coq   coileach
  crabe   partan, crùbag
  crapaud   muile-mhàgag
  crocodile   crogall
  dauphin   leumadair-mara
  écureuil   feòrag
  éléphant   ailbhean
  escargot   seilcheag
  fourmi   seangan
  girafe   sioraf
  gorille   goirilea
  grenouille   losgann
  guêpe   speach, connspeach
  hérisson  gràineag
  hibou   comhachag, cailleach-oidhche
  hippopotame   each-aibhne
  hirondelle   gòbhlan-gaoithe
  insecte   biastag, meanbh-fhrìde
  kangourou   cangarù
  lapin   coineanach, rabaid
  léopard   liopard
  lézard   laghairt, dearc-luachrach
  libellule   tarbh-nathrach
  lièvre   maigheach, geàrr
  lion   leòmhann
  loup   madadh-allaidh
  mouche   cuileag
  moustique   mosgìoto
  mouton   caora
  oie   gèadh
  oiseau   eun
  ours   mathan
  panthère   pantar
  papillon   dealan-dè
  perroquet   pitheid, pearraid
  phoque   ròn
  pigeon   calman
  poisson   iasg
  poule   cearc
  puce   deargad, deargann
  rat   radan
  renard   sionnach, madadh-ruadh
  requin   siorc
  rhinocéros   sròn-adhairceach
  sangsue   deala
  sauterelle   fionnan-feòir
  serpent   nathair
  singe   muncaidh
  souris   luch
  taupe   famh
  taureau   tarbh
  tigre   tìgear
  tortue   sligeanach
  vache   bò, mart
  veau   laogh
  zèbre  seabra, asal-stiallach

   


  LA TERRE ET LE MONDE


  LA NATURE

  air   àile
  arbre   craobh
  argent   airgead
  bois   fiodh
  branche   geug, meangan
  brouillard   ceò
  chaleur   teas
  ciel   adhar, speur
  côte   oirthir
  couleur   dath
  désert   fàsach
  eau   uisge
  éclair   dealanach
  étoile   rionnag
  fer   iarann
  feu   teine
  feuille   duilleag
  fleur   flùr, dìthean
  fleuve   abhainn
  forêt   coille
  froid   fuachd
  fumée   ceò
  glace   deigh, eigh(re)
  herbe   feur
  île   eilean
  inondation   tuil
  lac   loch
  lumière   solas
  lune   gealach
  mer   muir
  monde   saoghal
  montagne   beinn
  neige   sneachd(a)
  nuage   sgòth, neul
  ombre   sgàil, dubhar
  or   òr
  papier   pàipear
  pierre   clach
  plante   lus, luibh
  pluie   uisge
  poussière   dust
  racine   freumh, bun
  rocher   creag, carraig
  sable   gainmheach
  soleil   grian
  tempête   stoirm, doineann, gailleann
  Terre   Talamh
  terre   ùir
  vent   gaoth
  verre   glainne

   

  LES COULEURS

  blanc   geal
  bleu   gorm
  jaune   buidhe
  noir   dubh
  rouge   dearg
  vert   uaine

   


  LES POINTS CARDINAUX

  nord   an tuath
  sud   an deas
  est   an ear
  ouest   an iar

   


  LES SAISONS

  printemps   an t-earrach
  été   an samhradh
  automne   am foghar
  hiver   an geamhradh

   


  Tags Tags : , , , , , ,