• BOURIATE

  БУРЯАД

   


  Proche du mongol, le bouriate appartient à la famille des langues altaïques. Les linguistes ont relevé pas moins de 13 dialectes principaux répartis entre la Russie, la Chine et la Mongolie. Le khori sert de base au bouriate standard, langue de la république de Bouriatie, en Sibérie russe, et emploie l'alphabet cyrillique comme toutes les autres langues de la Fédération de Russie. Si la formation de ce peuple s'est développée sous l'Etat russe, l'essentiel de la population vit autour de la capitale, Oulan-Oude.

   

   

  ALPHABET CYRILLIQUE BOURIATE

   

  А   Б   В   Г   Д   Е   Ё   Ж   З   И   Й   К   Л  

  М   Н   О   Ө   П   Р   С   Т   У   Ү   Ф   Х   Һ  

  Ц   Ч   Ш   Щ   Ъ   Ы   Ь   Э   Ю   Я

   

   

  LES NOMBRES

  Le système numéral bouriate est décimal.

   

  1            нэгэн
  2            хоёр
  3            гурбан
  4            дүрбэн
  5            табан
  6            зургаан
  7            долоон
  8            найман
  9            юһэн
  10          арбан


  11           арбан нэгэн
  12          арбан хоёр
  13          арбан гурбан
  14          арбан дүрбэн
  15          арбан табан
  16          арбан зургаан
  17          арбан долоон
  18          арбан найман
  19          арбан юһэн


  20         хорин
  21          хорин нэгэн
  30         гушан
  40         дүшэн
  50         табин
  60         жаран
  70         далан
  80         наян
  90         ерэн
  100       зуун
  1000    мянган

   

   

  LE TEMPS

   

  LA DIVISION DU TEMPS

  matin   үглөөгүүр, үглөө
  midi   хахад үдэр
  soir   үдэшын саг, үдэшэлэн
  nuit   һүни

  jour   үдэр
  semaine   долоон хоног
  mois   һара
  année   жэл

  minute   минута
  heure   саг, час

  hier   үсэгэлдэр
  aujourd'hui   мүнөөдэр
  demain   үглөөдэр

   


  LES JOURS DE LA SEMAINE

  lundi   гарагай хоёр
  mardi   гарагай гурбан
  mercredi   гарагай дүрбэн
  jeudi   гарагай табан
  vendredi   гарагай зургаан
  samedi   гарагай долоон
  dimanche   гарагай нэгэн

   


  LES MOIS DE L'ANNEE

  janvier   январь
  février   февраль
  mars   март
  avril   апрель
  mai   май
  juin   июнь
  juillet   июль
  août   август
  septembre   сентябрь
  octobre   октябрь
  novembre   ноябрь
  décembre   декабрь

   

  Remarque:  Les noms des mois de l'année sont russes alors que les noms des jours de la semaine sont formés à partir des nombres.

   

   

  LE CORPS HUMAIN

  artère  артери, һудаһан
  barbe   һахалсохо, духа
  bouche   аман
  bras  гар
  cerveau   уураг тархи
  cheveu   үһэн
  cheville   шагай
  cil   һорьмоһон
  coeur   зүрхэн
  colonne vertébrale  нюрган
  corps   бэе
  côte  хабһан
  cou    хүзүүн
  coude  тохоног
  crâne   хохимой, яһан тархи
  cuisse   гуя
  dent   шүдэн
  doigt   хурган
  dos  нюрган
  épaule   дала мүр
  estomac  хото
  fesse   һуудал, хондолой
  foie   эльгэн
  front   сохо, духа
  genou   үбдэг
  gorge   хоолой
  hanche   гуя
  intestin  гэдэһэн
  jambe  хүл
  joue   хасар
  langue   хэлэн
  larme   нюдэнэй нёлмоһон
  lèvre   урал
  mâchoire   үргэн
  main   гар
  menton  үргэн
  moustache   һахал
  muscle  булшан, балсан
  narine   хамарай нүхэн
  nerf   һудаһа мэдэрэл
  nez   хамар
  nombril   хүйһэн
  nuque    шэлэ хүзүүн
  oeil   нюдэн
  ongle   хюмһан
  oreille   шэхэн
  orteil    хурган
  os   яһан
  paupière   зубхи
  peau   арһан
  pied   хүл
  poignet    сарбуу
  poing   нюдарга
  poitrine   сээжэ
  pouce   эрхы хурган
  pouls   һудал
  poumon   уушхан
  rein  бөөрэ
  ride  уршалаа
  salive   шүлһэн
  sang   шуһан
  sein   хүхэн
  sourcil    нидхэ
  squelette   араг яһан
  sueur   хүлһэн
  talon  һүеы
  tête   толгой, тархи
  veine   шуһанай гүйдэг һудаһан
  ventre   гэдэһэн
  visage  нюур

   

   

  LES ANIMAUX


  animal   амитан
  abeille   зүгы
  agneau   хурьган
  aigle   бүргэд
  âne   элжэгэн
  araignée   абаахай
  autruche   страус, тэмээн шубуун
  baleine   абарга загаһан, халим
  canard   нугаһан
  cerf   оро (domestique), буга (sauvage)
  chameau   тэмээн
  chat   хөөшхэ, миисгэй
  cheval   морин
  chèvre   ямаан (domestique), гүрөөһэн (sauvage)
  chien   нохой
  cochon   гахай
  coq   эрэ тахяа  азарга тахяа
  crabe   далайн хабшаахай
  crapaud   томо эреэн баха
  crocodile   матар, хорходиил
  dauphin   дельфин, далайн гахай
  écureuil   хэрмэн
  éléphant   заан
  escargot   дун хорхой
  fourmi   шоргоолзон
  girafe   жираф
  gorille   хүн дүрсэтэ һармагшан
  grenouille   баха
  guêpe   хорото шара
  hérisson   заряа
  hibou   бэгсэргэ
  hippopotame   бегемот, уһанай үхэр
  hirondelle   хараасгай
  insecte   хорхой шумуул
  kangourou   кенгуру, үхэр алаг дааган
  lapin   молтогшон туулай, гэрэй туулай
  léopard   эрбэс, эрбэд
  lézard   гүрбэл
  libellule   тэрмээлжэн
  lièvre   шандаган
  lion   арсалан
  loup   шоно
  mouche   батаганаан
  moustique   боргооһон
  mouton  хонин
  oie   галуун
  oiseau   шубуун
  ours   баабгай
  panthère   хара эрбэд
  papillon   эрбээхэй
  perroquet   тоти
  phoque   тюлень, хаб загаһан
  pigeon   гулабхаа 
  poisson   загаһан
  poule   тахяа
  puce   булуудха
  rat   хэрэлзы
  renard   эмэ араата, эмэ үнэгэн
  requin   акула
  rhinocéros   хамартаа эбэртэй гүрөөһэн
  sangsue   хануур хорхой, шуһа һорогшо
  sauterelle   таршаа
  serpent   могой
  singe   һармагшан
  souris   хулгана
  taupe   мана һохор
  taureau   буха
  tigre   эреэн гүрөөһэн
  tortue   мэлхэй
  vache   үнеэн
  veau   тугал
  zèbre   һудалта адууһан, эреэн морин

   

   

  LA TERRE ET LE MONDE


  LA NATURE

  air   агаар
  arbre   модон
  argent   мүнгэн
  bois   модон
  branche   һалаа
  brouillard   манан
  chaleur   дулаан
  ciel   тэнгэри, огторгой
  côte   эрье
  couleur   үнгэ
  désert   элһэн губи
  eau   уһан
  éclair   сахилгаан
  étoile   одон, мүшэн
  fer   түмэр
  feu   гал
  feuille   набша
  fleur   сэсэг
  fleuve   мүрэн
  forêt   ой, ой модон
  froid   хүйтэн
  fumée   утаан
  glace   мүльһэн
  herbe   үбһэн, ногоон
  île   олтирог
  inondation   үер
  lac   нуур
  lumière   гэрэл
  lune   һара
  mer   далай
  monde   дэлхэй
  montagne   хада, уула
  neige   саһан
  nuage   үүлэн
  ombre   һүүдэр
  or   алтан
  papier   саарһан
  pierre   шулуун
  plante   ургамал
  pluie   бороо
  poussière   тооһон
  racine   үндэһэн
  rocher   хабсагай
  sable   элһэн
  soleil   наран
  tempête   шуурган
  Terre   Газар
  terre   газар
  vent   һалхин
  verre   шэл

   

   

  LES COULEURS

  blanc   сагаан
  bleu   хүхэ
  jaune   шара
  noir   хара
  rouge   улаан
  vert   ногоон

   

   

  LES POINTS CARDINAUX

  nord   хойто зүг
  sud   урда зүг
  est   зүүн зүг
  ouest   баруун зүг

   

   

  LES SAISONS

  printemps   хабар
  été   зун
  automne   намар
  hiver   үбэл

   

   

   

   

   


  Tags Tags : , , , , ,