• YORUBA

  YÒRÚBA  Le yoruba est une des plus importantes langues de l'Afrique de l'Ouest, notamment parlé au Nigéria dont il est l'une des quatre langues officielles, mais également au Bénin et au Togo. Bien que possédant une vingtaine de dialectes, il existe un yoruba standard utilisé dans l'éducation et les médias. Situé dans le sud-ouest du Nigéria, il s'écrit avec l'alphabet latin dont l'orthographe apparut vers 1850, mais une autre variante existe aussi au Bénin. Le yoruba est classé, selon les linguistes, dans la branche kwa ou bénoué-congolaise de la famille nigéro-congolaise et sa particularité de langue tonale est marquée par l'orthographe.

                        

  ALPHABET YORUBA

  a   b   d   e   ẹ   f   g   gb   h   i   j   k   l

  m   n   o   ọ   p   r   s   ṣ   t   u   w   y  LES NOMBRES

  Son système vigésimal (base 20) est très élaboré et très complexe à présenter ici.


  1            ení
  2           èjì
  3           ẹ̀ta
  4           ẹ̀rin
  5           àrún
  6           ẹ̀fà
  7           èje
  8           ẹ̀jọ
  9           ẹ̀sán
  10         ẹ̀wá, ìdì kan


  11          ọ̀kànlá, ìdìkan lé kan
  12         èjilá, ìdìkan l՚ éji
  13         ẹ̀talá, ìdìkan l՚ ẹ̀ta
  14         ẹ̀rinlá, ìdìkan l՚ ẹ́rin
  15         àrúndínlógún, ìdìkan l՚ árǔn 
  16         ẹ̀rindínlógún, ìdìkan l՚ ẹ̀fà
  17         ẹ̀tadínlógún, ìdìkan l՚ èje
  18         èjìdínlógún, ìdìkan l՚ ẹ́jọ
  19         ọ̀kàndínlógún, ìdìkan l՚ ẹ́sǎn


  20        ogún, ìdì méjì
  21         oókàn lé lógún
  30        ọgbọ̀n, ìdì mẹ́ta
  40        ogójì, ìdì mẹ́rin
  50        àádọ́ta, ìdì márǔn
  60        ọgọ́ta, ìdì mẹ́fạ̀       
  70        àádọ́rin, ìdì méje
  80        ọgọ́rin, ìdì mẹ́jọ      
  90        àádọ́rún, ìdì mẹ́sǎn
  100      ọgọ́rǔn, àpò kan
  1000   ẹgbẹ̀rún, ọ̀kẹ́ kan
  LE TEMPS

  LA DIVISION DU TEMPS

  matin   àárọ̀, òwúrọ̀
  midi   ọjọ́kanrí
  soir   ìrọ̀lẹ́, àṣálẹ́
  nuit   òru

  jour   ọjọ́
  semaine   ọ̀sẹ̀ kan
  mois   oṣù
  année   ọdún

  minute   ìṣẹ́jú
  heure   wákàtí

  hier   àná
  aujourd'hui   òní
  demain   ọ̀la  LES JOURS DE LA SEMAINE

  lundi   ọjọ́kéjì ọ̀sẹ̀ ou Ajé
  mardi   ọjọ́kẹ́ta ọ̀sẹ̀ ou Ìṣẹ́gun
  mercredi   ọjọ́kẹ́rin ọ̀sẹ̀ ou Ọjọ́rú
  jeudi   ọjọ́kárǔn ọ̀sẹ̀ ou Ọjọ́bọ
  vendredi   ọjọ́kẹ́fà ọ̀sẹ̀ ou Ẹtì
  samedi   ọjọ́kéje ọ̀sẹ̀ ou Sátidé
  dimanche   ọjọ́ ọ̀sẹ̀ ou Àìkú  LES MOIS DE L'ANNEE

  janvier   oṣùkíní ọdún
  février   oṣùkéjì ọdún
  mars   oṣùkẹ́ta ọdún
  avril   oṣùkẹ́rin ọdún
  mai   oṣùkárǔn ọdún
  juin   oṣùkẹ́fà ọdún
  juillet   oṣùkéje ọdún
  août   oṣùkẹ́jọ ọdún
  septembre   oṣùkẹ́sǎn ọdún
  octobre   oṣùkẹ́wa ọdún
  novembre   oṣùkọ́kàntá ọdún
  décembre   oṣùkéjìlá ọdún

  Remarque:  Les noms des jours de la semaine et des mois de l'année sont formés à l'aide des nombres.  LE CORPS HUMAIN

  artère   ìṣọ̀n-àlọ
  barbe   irùngbọ̀n
  bouche   ẹnu
  bras   apá
  cerveau   ọpọlọ
  cheveu   irun
  cheville   ọrùn-ẹsẹ̀
  cil   irun-ìpénpéjú, irun bèbè-ojú              
  coeur   ọkàn
  colonne vertébrale   ọ̀pá-ẹ̀hìn
  corps   ara
  côte   ìhà
  cou   ọrùn
  coude   ìgopá, ìgunpá
  crâne   agbárí
  cuisse   itan                    
  dent   ehín
  doigt    ìka ọwọ́
  dos   ẹ̀hìn
  épaule   èjiká
  estomac   inú, ikù
  fesse   ìdí
  foie   ẹ̀dọ̀, ẹ̀dọ̀kí
  front   ìpọ̀njú
  genou   orúnkún, eékún
  gorge   ọ̀fun
  hanche   ìbàdí
  intestin   ìfun onjẹ
  jambe   irè
  joue   ẹ̀rẹ̀kẹ́
  langue   ahọ́n
  larme   omije              
  lèvre   ètè
  mâchoire   eegun àgbọ̀n
  main   ọwọ́
  menton   àgbọ̀n
  moustache   irun ètè, irun imú          
  muscle   iṣan
  narine   ihò imú
  nerf   ẹ̀sọ
  nez  imú
  nombril   idodo
  nuque   ẹ̀hìn ọrùn, ẹ̀hín-rùn
  oeil   ojú, ẹyinjú
  ongle   èékán ọwọ́
  oreille   etí
  orteil   ìka ẹsẹ̀
  os   eegun
  paupière   ìpénpéjú, bèbè-ojú
  peau   ìwọ̀, ìwọ̀ ara
  pied   ẹsẹ̀
  poignet   ọrùn ọwọ́
  poing   ẹ̀ṣẹ́
  poitrine   àyà
  pouce   àtà-npàkò
  pouls   ìsọ, ìsọ ìṣọ̀n-ara
  poumon   ẹ̀dọ̀fóró, ẹ̀dọ̀fúyẹ́
  rein   iwe
  ride   ìhunjọ
  salive   itọ́
  sang   ẹ̀jẹ̀
  sein   ọmú, ọyọ̀n
  sourcil   irun ojú
  squelette   eegun ara, àgbéró ara
  sueur   òógùn
  talon   ẹ̀hìn ẹsẹ̀
  tête   orí
  veine   ìṣàn àbọ̀
  ventre   inú, ikù
  visage   iwá-ojú  LES ANIMAUX

  animal   ẹranko
  abeille   oyin, èbì
  agneau   ọ̀dọ́ àgùntàn 
  aigle   ẹyẹ idì
  âne   kẹ́tẹ́ kẹ́tẹ́ 
  araignée   alá-ntakùn kòkòrò ẹlẹsẹ̀mẹ́jọ
  autruche   ẹyẹ ògò-ngò
  baleine   àbùùbùtan
  canard   pẹ́pẹ́yẹ, abo-pẹ́pẹ́yẹ
  cerf   àgbọ̀n rín
  chameau   ràkúnmí, ìbakasíẹ
  chat   ológbò, ológinín
  cheval   ẹṣin
  chèvre   ewúrẹ́, èkérègbè
  chien   ajá
  cochon   ẹlẹ́dẹ̀
  coq   àkùkọ
  crabe   akàn, alákàn
  crapaud   ọ̀pọ̀lọ́
  crocodile   ọ̀nì
  écureuil   ọ̀kẹ́rẹ́
  éléphant   erin, àjànàkú
  escargot   ìgbín
  fourmi   eèra, èèrùn
  girafe   àgùnfọ́n
  gorille   ìnọ̀ki
  grenouille   àkèré, kọ̀-nkọ̀
  guêpe   agbọ́n
  hérisson   aaka
  hibou   òwìwí
  hippopotame   ẹṣin-omi, akáko
  insecte   kòkòrò ẹlẹ́sẹ̀mẹ́fà
  kangourou   kangarú
  lapin   ehoro
  léopard   àmọ̀tẹ́kùn
  lézard   alá-ngbá, aláàmù
  libellule   lámilámi
  lièvre   ehoro
  lion   kìnìún
  loup   ajá igbó
  mouche   agboolé oníyẹ̌méjì
  moustique   ẹ̀fọn, yànmù-yánmú
  mouton   àgùntàn
  oie   tòló tòló
  oiseau   ẹyẹ
  ours   esì
  panthère   àmọ̀tẹ́kùn
  papillon   labalábá
  perroquet   oódẹ, odídẹ, odídẹrẹ́
  pigeon   ẹyẹlé
  poisson   ẹja
  poule   adìẹ, àkùkọ
  puce   eegbọn
  rat   èkúté, èkúté-ilé
  renard   kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀
  requin   akurá, ekurá
  rhinocéros   àgbán réré
  sangsue   eṣúṣú, eéṣú
  sauterelle   ẹlẹ́tẹ
  serpent   ejò
  singe   ọ̀bọ
  souris   èkúté
  taureau   akọ màlúú
  tigre   àmòtẹ́kùn
  tortue   awun, alábawun
  vache   màlúu
  veau   ọmọ màlúù, ẹgbọ̀rọ̀
  zèbre   ẹṣin abìlà  LA TERRE ET LE MONDE

  LA NATURE

  air   afẹ́
  arbre   igi
  argent   fàdákà
  bois   pákó
  branche   ẹ̀ka igi, ipẹ̀ka
  brouillard   ìkúùkù
  chaleur   iṣù-iná, ìgbóná
  ciel   sánmà, ọ̀run
  côte   etí-òkún
  couleur   àwọ̀
  désert   ìyàngbẹ-ilẹ̀
  eau   omi
  éclair   ìmọ̀nàmọ́ná
  étoile   ìràwọ̀
  fer   irin
  feu   iná
  feuille   ewé, ewéko
  fleur   àdòdó, òdódó
  fleuve   isọ̀n-omi, odò
  forêt   igbó, aginjù
  froid   otútù
  fumée   eéfín
  glace   yìnyín
  herbe   pápá
  île   erékùṣú
  inondation   àgbàrá
  lac   adágùn odò
  lumière   ìtànná
  lune   òṣùpá
  mer   odò, òkun
  monde   ayé
  montagne   òkègíga
  neige   yìnyín, omi-dídì
  nuage   sánmà
  ombre   ibojì, ìji
  or   wúrà, ìṣùu góòlù
  papier   ìwé, tákàdá
  pierre   òkúta
  plante   ẹ̀gbìn, ohun ọ̀gbìn
  pluie   òjò
  poussière   erukutu, eruku
  racine   irìn
  rocher   àpáta
  sable   yanrìn, iyanrìn
  soleil   oòrún
  tempête   ìjì, èfúùfù
  Terre   ayé
  terre   iyẹ̀pẹ̀, erùpẹ̀ ilẹ́
  vent   afẹ́fẹ́
  verre   dígí


  LES COULEURS

  blanc   àwọ̀ funfun
  bleu   àwọ̀ àyìnrín
  jaune   àwọ̀ èsè
  noir   àwọ̀ dúdú
  rouge   àwọ̀ pupa
  vert   àwọ̀ ewé  LES POINTS CARDINAUX

  nord   àníwá
  sud   gúúsù
  est   ìlà oòrùn
  ouest   ìwọ̀ oòrùn  LES SAISONS

  printemps   àsìkò ìrúwé
  été   àsìkò ooru
  automne   àsìkò ìwówé
  hiver   àsìkò otútù
  saison sèche   àsìkò ọ̀gbẹlẹ̀
  saison des pluies   àsìkò òjò


  Remarque:  Il n'existe en fait que deux saisons principales, la saison sèche et la saison des pluies, conformes au climat local.

   

  Afficher l'image d'origine

   

  Afficher l'image d'origine


  Tags Tags : , , , , , ,