• XHOSA

  ISIXHOSA

   

   

  Par son importance, le xhosa est la deuxième grande langue africaine de l'Afrique du Sud. Proche du zoulou, il appartient au groupe nguni des langues bantoues de la famille nigéro-congolaise et possède le statut de langue officielle du pays qu'il partage avec l'anglais et neuf autres langues indigènes. Parlé principalement dans les provinces du Cap-Oriental et du Cap-Occidental, il possède de nombreux dialectes parmi lesquels on peut citer le ngqika, le gcaleka, le mfengu ou le mpondomise et s'écrit depuis 1823 avec l'alphabet latin qui fut introduit par les missionnaires chrétiens. De nombreuses combinaisons de lettres permettent de mieux restituer les sons de cette langue et, notamment, les fameux clics caractéristiques aux langues khoisanes que le xhosa leur a empruntés. Si les premiers écrits remontent à 1834 avec la première grammaire du xhosa, la littérature dans cette langue date du début du XXème siècle. Langue des médias et de l'enseignement bien qu'il soit concurrencé par l'anglais, le xhosa est une langue très vivace qui a subi l'influence de la première langue du pays dans l'enrichissement de son vocabulaire moderne.

   

   

  ALPHABET XHOSA


  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m
  n   o   p   q  r   s   t   u   v   w   x   y  z

   

  (Combinaisons de lettres traduisant les autres sons de la langue)


  bh   dl   dy   en   gr   hl   kh   mbh   nd   ndl   ndy   ng
  ng՚   nj   ntsh   ny   ph   rh   sh   th   tl   tsh   ty

   

   

  LES NOMBRES

  Le système numéral du xhosa est de type décimal.


  1         isinye
  2         isibini
  3         isithathu
  4         isine
  5         isihlanu
  6         isithandathu
  7         isixhenxe
  8         isibhozo
  9         ithoba
  10       ishumi


  11        ishumi elinanye
  12        ishumi elinambini
  13        ishumi elinesithathu
  14        ishumi elinesine
  15        ishumi elinesihlanu
  16        ishumi elinesithandathu
  17        ishumi elinesixhenxe
  18        ishumi elinesibhozo
  19        ishumi elinethoba


  20       amashumi amabini
  21        amashumi amabini ananye
  22       amashumi amabini anambini
  30       amashumi amathathu
  40       amashumi amane
  50       amashumi amahlanu
  60       amashumi amathandathu
  70       amashumi asixhenxe
  80       amashumi asibhozo
  90       amashumi alithoba
  100     ikhulu
  1000  iwaka

   


  LE TEMPS


  LA DIVISION DU TEMPS

  matin   intsasa
  midi   imini emaqanda
  soir   ukuhlwa
  nuit   ubusuku

  jour   usuku
  semaine   iveki
  mois   inyanga
  année   unyaka

  minute   umzuzi
  heure   iyure

  hier   izolo
  aujourd'hui   namhlanje
  demain   ngomso

   


  LES JOURS DE LA SEMAINE

  lundi   uMvulo
  mardi   uLwesibini
  mercredi   uLwesithathu
  jeudi   uLwesine
  vendredi   uLwesihlanu
  samedi   uMgqibelo
  dimanche   iCawa

   


  LES MOIS DE L'ANNEE

  janvier   uJanuwari
  février   uFebruwari
  mars   uMatshi
  avril   uAprili
  mai   uMeyi
  juin   uJuni
  juillet   uJulayi
  août   uAgasti
  septembre   uSeptemba
  octobre   uOktobha
  novembre  uNovemba
  décembre   uDesemba


  Remarque:  Les noms des mois de l'année sont empruntés à l'anglais, mais le xhosa a également conservé les siens.

   


  LE CORPS HUMAIN


  artère  umthambo wegazi ongunothumela
  barbe  iindevu
  bouche  umlomo
  bras  ingalo
  cerveau  ubuchopho
  cheveu  iinwele    
  cheville  iqatha
  cil  umsebe
  coeur  intliziyo
  colonne vertébrale  umqolo
  corps  umzimba
  côte  ubambo
  cou  intamo
  coude  ingqiniba
  crâne  ukhakhayi
  cuisse  ithanga
  dent  izinyo
  doigt  umnwe
  dos  umhlana
  épaule  igxalaba
  estomac  isisu
  fesse  impundu
  foie  isibindi
  front  ibunzi
  genou  idolo
  gorge  umqala
  hanche  inyonga
  intestin  amathumbu
  jambe  umlenze
  joue  isidlele
  langue  ulwimi
  larme  inyembezi
  lèvre  umlebe
  mâchoire  umhlathi
  main  isandla
  menton  isilevu
  moustache  ibhovu
  muscle  isihlunu
  narine  ithatha
  nerf  umthambo-luvo
  nez  impumlo
  nombril  inkaba
  nuque  isikhonkosi
  oeil  iliso
  ongle  uzipho
  oreille  indlebe
  orteil  uzwane
  os  ithambo
  paupière  ukhophe
  peau  isikhumba
  pied  unyawo
  poignet  isihlahla
  poing  inqindi
  poitrine  isifuba
  pouce  isithupha
  pouls  ukubetha kwentliziyo
  poumon  umphunga
  rein  intso
  ride  umbimbi
  salive  amathe
  sang  igazi
  sein  ibele
  sourcil  ishiya
  squelette  uphahla lomzimba
  sueur  umbilo
  talon  isithende
  tête  intloko
  veine  umthambo
  ventre  isisu
  visage  ubuso

   

   

  LES ANIMAUX


  animal   izilwanyana
  abeille   inyosi
  agneau   itakane legusha
  aigle   ukhozi
  âne   idonki
  araignée   isigcawu
  autruche  inciniba
  baleine   umnweba
  canard   idada
  cerf   ixhama laphesheya
  chameau   inkamela
  chat   ikati
  cheval   ihashe
  chèvre   ibhokhwe
  chien   inja
  cochon   ihagu
  coq   umqhagi
  crabe   unonkala
  crapaud   icemfu
  crocodile   ingwenya
  dauphin   ihlengesi
  écureuil   unomatse
  éléphant   indlovu
  escargot   inkumba
  fourmi   imbovane
  girafe   indlulamthi
  gorille   igorila
  grenouille   isele
  guêpe   unomeva
  hérisson   intloni
  hibou   isikhova
  hippopotame   imvubu
  hirondelle   inkonjane
  insecte   isinambuzane
  kangourou   ikhangaru
  lapin   umvundla
  léopard   ingwe
  lézard   icikilishe
  libellule   uhlabamanzi
  lièvre   umvundla
  lion   ingonyama
  loup   ingcuka
  mouche   impukane
  moustique   ingcongconi
  mouton   igusha
  oie   irhanisi
  oiseau   intaka
  ours   ibhere
  panthère   ingwe
  papillon   ibhabhathane
  perroquet   isikhwenene
  phoque   intini yolwandle
  pigeon   ivukuthu
  poisson   intlanzi
  poule   isikhukukazi
  puce   intakumba
  rat   ibuzi
  renard   impungutye
  requin   ukrebe
  rhinocéros   ubhejane, umkhombe
  sangsue   isifunxigazi
  sauterelle   intethe
  serpent   inyoka
  singe   inkawu
  souris   impuku
  taupe   intuku
  taureau   inkunzi
  tigre   ingwe
  tortue   ufudo
  vache   imazi
  veau   inkonyane
  zèbre   iqwarha

   

   

  LA TERRE ET LE MONDE


  LA NATURE

  air   umoya
  arbre   umthi
  argent   isilivere
  bois   umthi
  branche   isebe
  brouillard   inkungu
  chaleur   ubushushu
  ciel   isibhakabhaka
  côte   unxweme
  couleur   ibala
  désert   intlango, inkqantosi
  eau   amanzi
  éclair   umbane
  étoile   inkwenkwezi
  fer   isinyithi
  feu   umlilo
  feuille   igqabi
  fleur   intyatyambo
  fleuve   umlambo
  forêt   ihlathi
  froid   ingqele, ukubanda
  fumée   umsi
  glace   umkhenkce
  herbe   ingca
  île   isiqithi
  inondation   isikhukhula
  lac   ichibi
  lumière   ukukhanya, isibane
  lune   inyanga
  mer   ulwandle
  monde   ihlabathi
  montagne   intaba
  neige   ikhephu
  nuage   ilifu
  ombre   umthunzi
  or   igolide
  papier   iphepha
  pierre   ilitye
  plante   isityalo
  pluie   imvula
  poussière   uthuli
  racine   ingcambu
  rocher   iliwa
  sable   intlabathi
  soleil   ilanga
  tempête   uqhwithela
  Terre   ihlabathi, umhlaba
  terre   umhlaba
  vent   umoya
  verre   iglasi

   

  LES COULEURS

  blanc   mhlophe
  bleu   iblowu
  jaune   lubhelu
  noir   mnyama
  rouge   bomvu
  vert   luhlaza

   


  LES POINTS CARDINAUX

  nord   entla
  sud   umzantsi
  est   impumalanga
  ouest   intshonalanga

   


  LES SAISONS

  printemps   intwasahlobo
  été   ihlobo
  automne   ukwindla
  hiver   ubusika

   

            

   


  Tags Tags : , , , , ,