• KABARDE

  КЪЭБЭРДЕЙБЗЭ

   

  Si l'adyghéen désigne le tcherkesse selon les linguistes, le kabarde, ou tcherkesse oriental, représente une variante de ce dernier constituée en langue indépendante. Egalement connu sous le nom de kabardino-tcherkesse, il est une des langues officielles de la république de Kabardino-Balkarie, membre de la Fédération de Russie et situé dans le nord du Caucase. Le kabarde est né au 13ème siècle, mais deviendra une langue littéraire dès 1923 grâce à l'un de ses quatre dialectes, le baksan parlé en Grande-Kabardie, une des régions de la république, les trois autres étant le besleney, le mozdok et le kuban. Cette langue de la famille abkhazo-adyghéenne s'écrit avec l'alphabet cyrillique composé de 58 lettres qui traduisent la complexité de ses sons. Il existe une communauté importante parlant le kabarde en Turquie, en Syrie et en Jordanie.

   


  ALPHABET CYRILLIQUE KABARDE


  А   Э   Б   В   Г   ГУ   ГЪ   ГЪУ   Д   ДЖ   ДЗ   Е   Ë   Ж   ЖЬ

  З   И   Й   К   КУ   КӀ   КӀУ   КЪ   КЪУ   КХЪ   КХЪУ   Л   ЛЪ

  ЛӀ   М   Н   О   П   ПӀ   Р   С   Т   ТӀ   У   Ф   ФӀ   Х   ХУ  ХЬ

  ХЪ   ХЪУ   Ц   ЦӀ   Ч   Ш   Щ   ЩӀ   Ы   Э   Ю   Я   Ӏ   ӀУ

   


  LES NOMBRES

  Le système numéral est de type décimal. Le nombre 1000 est emprunté au turc.

  1          зы
  2          тӏу
  3          щы
  4          плӏы
  5          тху
  6          хы
  7          блы
  8          и
  9          бгъу
  10        пщӏы


  11         пщыкӏуз
  12        пщыкӏутӏ
  13        пщыкӏущ
  14        пщыкӏуплӏ
  15        пщыкӏутху
  16        пщыкӏух
  17        пщыкӏубл
  18        пщыкӏуий
  19        пщыкӏубгъу


  20       тӏощӏ
  21        тӏощӏрэ зырэ
  22       тӏощӏрэ тӏурэ
  30       щэщӏ
  31        щэщӏрэ зырэ
  40       плӏыщӏ
  41        плӏыщӏрэ зырэ
  50       тхущӏ
  51        тхущӏрэ зырэ
  60       хыщӏ
  61        хыщӏрэ зырэ
  70       блыщӏ
  71        блыщӏрэ зырэ
  80       ищӏ
  81        ищӏрэ зырэ
  90       бгъущӏ
  91        бгъущӏрэ зырэ
  100     щэ
  1000  мин

   


  LE TEMPS


  LA DIVISION DU TEMPS

  matin   пщэдджыжь
  midi   шэджагъуэ
  soir   пщыхьэщхьэ
  nuit   жэщ

  jour   махуэ
  semaine   тхьэмахуэ
  mois   мазэ
  année   илъэс

  minute   дакъикъэ
  heure   сыхьэт

  hier   дыгъуасэ
  aujourd'hui   нобэ
  demain   пщэдей

   


  LES JOURS DE LA SEMAINE

  lundi   блыщхьэ
  mardi   гъубж
  mercredi   бэрэжьей
  jeudi   махуэку
  vendredi   мэрем
  samedi   щэбэт
  dimanche   тхьэмахуэ

   


  LES MOIS DE L'ANNEE

  janvier   январь ou щӏышылэ
  février   февраль ou мазае
  mars   март ou гъатхэпэ
  avril   апрель ou мэлыжьыжь
  mai   май ou накъыгъэ
  juin   июнь ou мэкъуауэгъуэ
  juillet   июль ou бадзэуэгъуэ
  août   август ou шыщхьэӏу
  septembre   сентябрь ou фокӏадэ
  octobre   октябрь ou жэпуэгъуэ
  novembre   ноябрь ou щэкӏуэгъуэ
  décembre   декабрь ou дыгъэгъазэ


  Remarque:  Les noms des mois de l'année sont russes. Il faut néanmoins noter un retour aux noms des mois traditionnels.

   


  LE CORPS HUMAIN


  artère  лъынтхуэ
  barbe  жьакӏэ
  bouche  жьэ
  bras  ӏэ
  cerveau  куцӏ
  cheveu  цы
  cheville  лъэкӏэн
  cil  нэбжьыц
  coeur   гу
  colonne vertébrale  тхыцӏэ
  corps  ӏэпкълъэпкъ
  côte  дзажэналъэ
  cou  пщэ
  coude  ӏэфракӏэ
  crâne  щхьэкъупщхьэ
  cuisse  куэ
  dent  дзэ
  doigt  ӏэпхъуамбэ
  dos  тхыцӏэ, щӏыб
  épaule   дамэ
  estomac  лъатэ
  fesse  пхэщхьэл, пхэщӏыщхьэ
  foie  тхьэмщӏыгъу
  front  натӏэ
  genou  лъэгуажьэ
  gorge  тэмакъ
  hanche  шхужь
  intestin  кӏэтӏий
  jambe  лъакъуэ
  joue  напэ
  langue  бзэгу
  larme  нэпс
  lèvre  ӏупэ
  mâchoire  жьэпхъэбгъу
  main  ӏэ
  menton  жьэпкъыпэ
  moustache  пащӏэ
  muscle  лыпцӏэ
  narine  пэ гъуанэ
  nerf  нерв
  nez  пэ
  nombril  бынжэ
  nuque  щхьэпхэтӏыгу
  oeil  нэ
  ongle  ӏэбжьанэ
  oreille  тхьэкӏумэ
  orteil  лъэпхъуамбэ
  os  къупщхьэ
  paupière  напӏэ
  peau  фэ
  pied  лъакъуэ
  poignet  ӏэпщэ
  poing  ӏэштӏым
  poitrine  бгъэ
  pouce  ӏэпхъуамбэшхуэ
  pouls  пульс
  poumon  тхьэмбыл
  rein  жьэжьей
  ride  зэлъа
  salive  ӏупс
  sang  лъы
  sein  быдз
  sourcil   набдзэ
  squelette  скелет
  sueur  пщӏэнтӏэпс
  talon  лъэдакъэ
  tête  щхьэ
  veine  лъынтхуэ
  ventre  ныбэ
  visage  нэкӏу

   


  LES ANIMAUX


  animal   псэущхьэ
  abeille   бжьэ
  agneau   щынэ
  aigle   бгъэ
  âne   шыд
  araignée   бэдж
  autruche   страус
  baleine   джей
  canard   бабыщ
  cerf   щыхь
  chameau   махъшэ
  chat   джэду
  cheval   шы
  chèvre   бжэн
  chien   хьэ
  cochon   кхъуэ
  coq   адакъэ
  crabe   краб
  crapaud   хьэндыркъуакъуэ
  crocodile   благъуэ
  dauphin   хыкхъуэ
  écureuil   кӏэпхъ
  éléphant   пыл
  escargot   нэщӏэпкӏэ
  fourmi   хъумпӏэцӏэдж
  girafe   жираф
  gorille   гориллэ
  grenouille   хьэндыркъуакъуэ
  guêpe   хьэдзыгъуанэ
  hérisson   цыжьбанэ
  hibou   жьынду
  hippopotame   бегемот
  hirondelle   пцӏащхъуэ
  insecte   гъудэбадзэ
  kangourou   кенгуру
  lapin   тхьэкӏумэкӏыхь
  léopard   леопард
  lézard   шындырхъуо
  libellule   цӏырэ-цӏырэ
  lièvre   тхьэкӏумэкӏыхь
  lion   аслъэн
  loup   дыгъужь
  mouche   бадзэ
  moustique   аргъуей
  mouton   мэлыбз
  oie   къаз
  oiseau   джэдкъаз (domestique), къуалэбзу (sauvage)
  ours   мыщэ
  panthère   пантерэ
  papillon   хьэндырабгъуэ
  perroquet   попугай
  phoque   тюлень
  pigeon   тхьэрыкъуэ
  poisson   бдзэжьей
  poule   джэд
  puce   бжьыдзэ
  rat   дзыгъуэшхуэ
  renard   бажэ
  requin   акулэ
  rhinocéros   носорог
  sangsue   псыдыуэ
  sauterelle   пкӏауэ
  serpent   блэ
  singe   номин
  souris   дзыгъуэ
  taupe   щӏыӏуб
  taureau   вы
  tigre   къаплъэн
  tortue   шылъэгу
  vache   жэм
  veau   шкӏэ
  zèbre   зебрэ

   

  LA TERRE ET LE MONDE


  LA NATURE

  air   жьэуа
  arbre   жыг
  argent   дыжьын
  bois   пхъэхэкӏ
  branche   къудамэ
  brouillard   пшагъуэ
  chaleur   хуабагъ
  ciel   уафэ
  côte   псы ӏуфэ
  couleur   фэ
  désert   къум
  eau   псы
  éclair   уафэхъуэпскӏ
  étoile   вагъуэ
  fer   гъущӏ
  feu   мафӏэ
  feuille   тхьэмпэ
  fleur   удз гъэгъа
  fleuve   псы
  forêt   мэз
  froid   щӏыӏэ
  fumée   ӏугъуэ
  glace   мыл
  herbe   удз
  île   остров
  inondation   псыдзэ
  lac   гуэл
  lumière   нэху
  lune   Мазэ
  mer   тенджыз
  monde   дуней
  montagne   бгы
  neige   уэс
  nuage   пшэ
  ombre   жьауэ
  or   дыщэ
  papier   тхылъымпӏэ
  pierre   мывэ
  plante   къэкӏыгъэ
  pluie   уэшх
  poussière   сабэ
  racine   къуэпс (d'une plante), лъабжьэ (d'un arbre)
  rocher   къыр
  sable   пшахъуэ
  soleil   дыгъэ
  tempête   борэн
  Terre   щӏы
  terre   щӏыгулъ, щӏы
  vent   жьы
  verre   абдж

   

  LES COULEURS

  blanc   хужь
  bleu   щхъуантӏэ
  jaune   гъуэжь
  noir   фӏыцӏэ
  rouge   плъыжь
  vert   удзыфэ, щхъуантӏэ

   


  LES POINTS CARDINAUX

  nord   ищхъэрэ
  sud   ипщэ
  est   къуэкӏыпӏэ
  ouest   къухьэпӏэ

   


  LES SAISONS

  printemps   гъатхэ
  été   гъэмахуэ
  automne   бжьыхьэ
  hiver   щӏымахуэ

   

   

   Carte de situation du Kabardino-Balkarie

   

   

   


  Tags Tags : , , , , ,