• HMONG

  LUS HMOOB

   

  Le territoire hmong s'étend sur quatre pays: la Chine, la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. La langue varie selon les groupes ethniques, mais deux dialectes principaux du groupe occidental dominent néanmoins, lesquels sont également parlés par une importante diaspora aux Etats-Unis et en France: le hmong vert (Lug Moob) et le hmong blanc (Lus Hmoob). Connu également sous le nom de miao en Chine, le hmong appartient à la famille des langues miao-mien et s'écrit depuis le début du XXème siècle avec l'alphabet latin introduit par les missionnaires.


   

  ALPHABET HMONG

  a   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n
  o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z

   

  a   ai   au   aw   c   ch   d   dh   e   ee   f   h   hl   hm
  hml   hn   hny   i   ia   k   kh   l   m   ml   n   nc   nch
  nk   nkh   np   nph   npl   nplh   nq   nqh   nr   nrh  nt
  nth   nts   ntsh   ntx   ntxh   ny   o   oo   p   ph   pl   plh
  q   qh   r   rh   s   t   th   ts   tsh   tx   txh   u   ua   v   w
  x   xy   y   z


  (Liste des combinaisons des voyelles et consonnes en hmong)

   

   

  LES NOMBRES

  Le système numéral est de type décimal. A noter que les nombres million et milliard  n'existent pas en hmong mais sont néanmoins traduits en Chine respectivement par ib puas vam et ib yij. 


  1           ib
  2          ob
  3          peb
  4          plaub
  5          tsib
  6          rau
  7          xya
  8          yim
  9          cuaj
  10        kaum


  11         kaum ib
  12         kaum ob
  13         kaum peb
  14         kaum plaub
  15         kaum tsib
  16         kaum rau
  17         kaum xya
  18         kaum yim
  19         kaum cuaj


  20        nees nkaum
  21         nees nkaum ib
  30        peb caug
  40        plaub caug
  50        tsib caug
  60        rau caum
  70        xya caum
  80        yim caum
  90        cuaj caum
  100      ib puas
  1000   ib txhiab

   


  LE TEMPS


  LA DIVISION DU TEMPS


  matin   sawv ntxov
  midi   tav su
  soir   yav yuav tsaus ntuj
  nuit   hmo ntuj

  jour   hnub
  semaine   ib kiab
  mois   ib hlis
  année   xyoo

  minute   feeb
  heure   teev

  hier   nag hmo
  aujourd'hui   hnub no
  demain   tag kis

   


  LES JOURS DE LA SEMAINE

  lundi   Hnub Ib
  mardi   Hnub Ob
  mercredi   Hnub Peb
  jeudi   Hnub Plaub
  vendredi   Hnub Tsib
  samedi   Hnub Rau
  dimanche   Hnub Xya

   


  LES MOIS DE L'ANNEE

  janvier   Ib Hlis Ntuj
  février   Ob Hlis Ntuj
  mars   Peb Hlis Ntuj
  avril   Plaub Hlis Ntuj
  mai   Tsib Hlis Ntuj
  juin   Rau Hli Ntuj
  juillet   Xya Hli Ntuj
  août   Yim Hli Ntuj
  septembre   Cuaj Hlis Ntuj                   
  octobre   Kaum Hli Ntuj
  novembre   Kaum Ib Hlis Ntuj
  décembre   Kaum Ob Hlis Ntuj


  Remarque:  Les noms des jours de la semaine et des mois de l'année sont désignés par des nombres.

   


  LE CORPS HUMAIN


  artère  hlab ntshav liab
  barbe  fwj txwv
  bouche  qhov ncauj
  bras  caj npab
  cerveau   hlwb, paj hlwb
  cheveu   plaub hau
  cheville  yas taw, pob taws
  cil  plaub di muag
  coeur  plawv
  colonne vertébrale   txha nqaj qaum
  corps  lub cev
  côte  tav
  cou  caj dab
  coude  luj tshib
  crâne  khauj khaum taub hau
  cuisse  ncej qab, ncej puab
  dent  hniav
  doigt  ntiv tes
  dos  nruab qaum
  épaule  xub pwg
  estomac   plab
  fesse  ntsag, caj tw
  foie  siab
  front  hauv pliaj
  genou  caug, hau caug
  gorge  caj pas, caj dab
  hanche  ntsag
  intestin  hnyuv
  jambe  ceg
  joue  plhu
  langue   nplaig
  larme  kua muag
  lèvre  di ncauj, tawv ncauj
  mâchoire   puab tsaig, pob tsaig
  main  tes, txhais tes
  menton  puab tsaig, kauj tsaig
  moustache  hwj txwv
  muscle  thooj leeg
  narine  qhov ntswg
  nerf   hlab ntsha
  nez  txiv ntswg, qhov ntswg
  nombril  pooj ntaws
  nuque  caj qwb, xwb qwb
  oeil  qhov muag
  ongle  rau tes
  oreille   ntsej
  orteil  ntiv taw
  os   pob txha
  paupière  di muag, tawv muag
  peau  tawv
  pied  taw
  poignet  dab tes, pob tes
  poing  nrig
  poitrine  hauv siab
  pouce  ntiv tes xoo
  pouls  mem tes
  poumon  ntsws
  rein  raum
  ride  nqaij txoom, nqaij ntsws
  salive  auv ncaug
  sang  ntshav
  sein  mis
  sourcil  plaub muag, plaub tsag
  squelette   pob txha
  sueur  hws
  talon  luj taws, lauj taw
  tête  taub hau
  veine  hlab ntsha, hlab ntshav dub
  ventre  plab
  visage  ntsej muag

   


  LES ANIMAUX


  animal   tsiaj
  abeille   muv
  agneau   me nyuam yaj
  aigle   dav
  âne   zag
  araignée   kab laug sab                             
  canard   os
  cerf   mos lwj
  chat   miv
  cheval   nees
  chèvre   tshis, mes es
  chien   aub, dev
  cochon   npua
  coq   lau qaib
  crabe   roob ris, raub ris
  crapaud   qav kaws
  crocodile   nab qas dej, nab qas dev
  dauphin   dev dej, aub dej
  écureuil   nas
  éléphant   ntxhw
  escargot   qwj
  fourmi   ntsaum                             
  grenouille   qav
  guêpe   nkawj
  hibou   plas
  hippopotame   ntxhw dej
  hirondelle   ib hom noog
  insecte   yoov, kab
  lapin   luav
  léopard   pos teev
  lézard   nab qa
  libellule   nquas liv
  lion   ntxhuav
  loup   hma
  mouche   yoov
  moustique   yoov tshaj cum
  mouton   yaj
  oie   noog qej qawg
  oiseau   noog
  ours   dais
  panthère   tsov dub, tsov pos txwv
  papillon   npuj npaim
  perroquet   leeb nkaub, lom kaub
  phoque   ib hom tsiaj hiav txwv
  pigeon   nquab
  poisson   ntses
  poule   poj qaib
  puce   dev mub
  rat   ntsuag
  renard   hma
  rhinocéros   twj kum, twm kum
  sangsue   hiab
  sauterelle   kooj
  serpent   nab
  singe   liab
  souris   tsuag
  taupe   tshwb liag
  taureau   heev nyuj
  tigre   tsov
  tortue   vaub kib
  vache   nyuj
  veau   me nyuam nyuj
  zèbre   nees txaij

   


  LA TERRE ET LE MONDE


  LA NATURE


  air   cua
  arbre   ntoo
  argent   nyiaj
  bois   ntoo
  branche   ceg ntoo
  brouillard   iab oo
  chaleur   cua kub
  ciel   ntuj
  côte   ntug hiav txwv
  couleur   tsos
  désert   tiaj av qhuav
  eau   auv
  éclair   xob laim
  étoile   hnub qub
  fer   kab
  feu   hluav taws
  feuille   nplooj ntoos
  fleur   paj
  fleuve   hav dej
  forêt   zoov
  froid   khaub thuas
  fumée   pa taws
  glace   daus
  herbe   nyom
  île   pov txwv
  inondation   dej nyab
  lac   pas dej teev
  lumière   teeb
  lune   hli
  mer   hiav txwv
  monde   ntuj teb, ntiaj teb
  montagne   roob
  neige   npu
  nuage   huab
  ombre   ntxoov ntxoo
  or   kub
  papier   ntawv
  pierre   zeb
  plante   nroj tsuag, ntoo
  pluie   nag
  poussière   plua tshauv, plua plav
  racine   cag
  rocher   zeb
  sable   xuab zeb
  soleil   hnub
  tempête   nag xob nag cua
  Terre   ntiaj teb
  terre   av
  vent   cua
  verre   iav

   


  LES COULEURS

  blanc   dawb
  bleu   xiav
  jaune   daj
  noir   dub
  rouge   liab
  vert   ntsuab

   

   

  LES POINTS CARDINAUX

  nord   sab qaum teb
  sud   sab qab teb
  est   sab hnub tuaj
  ouest   sab hnub poob

   

   

  LES SAISONS

  printemps   caij nplooj ntoos hlav
  été   caij ntuj kub, caij ntuj so                 
  automne   caij nplooj ntoos zeeg, caij ntuj tsaug                        
  hiver   caij ntuj no   

   

                              

   


  Tags Tags : , , , , , ,