• CHICHEWA

  CHICHEWA 

   

  Le chichewa est une des plus importantes langues de l'Afrique centrale. Langue officielle avec l'anglais au Malawi, elle est également parlée sous sa variante, le nyanja, dans trois autres pays de la région, le Zimbabwe, la Zambie et le Mozambique, tous trois situés en Afrique australe. Cette langue de la branche bantoue de la famille nigéro-congolaise s'écrit à l'aide de l'alphabet latin qui fut standardisé en 1973.

   


  ALPHABET CHICHEWA


  a   b   ch   d   e   f   g   h   i   j   k   l
  m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   y  z

   

  LES NOMBRES

  Le système numéral du chichewa est décimal avec une construction quinaire (base 5) pour les nombres 6 à 9.


  1            modzi
  2            wiri
  3            tatu
  4            nayi
  5            sanu
  6            sanu ndi chimodzi
  7            sanu ndi ziwiri
  8            sanu ndi zitatu
  9            sanu ndi zinayi
  10          khumi


  11           khumi ndi chimodzi
  12           khumi ndi ziwiri
  13           khumi ndi zitatu
  14           khumi ndi zinayi
  15           khumi ndi zisanu
  16           khumi ndi zisanu ndi chimodzi
  17           khumi ndi zisanu ndi ziwiri
  18           khumi ndi zisanu ndi zitatu
  19           khumi ndi zisanu ndi zinayi


  20          makumi awiri
  21           makumi awiri ndi chimodzi
  30          makumi atatu
  40          makumi anayi
  50          makumi asanu
  60          makumi asanu ndi limodzi
  70          makumi asanu ndi awiri
  80          makumi asanu ndi atatu
  90          makumi asanu ndi anayi
  100        zana
  1000     chikwi

   


  LE TEMPS


  LA DIVISION DU TEMPS

  matin   m՚ mawa
  midi   pakatikati pa masana
  soir   madzulo
  nuit   usiku

  jour   tsiku
  semaine   mulungu, sabata
  mois   mwezi
  année   chaka

  minute   mphindi
  heure   ora

  hier   dzulo
  aujourd'hui   lero
  demain   mawa

   

  LES JOURS DE LA SEMAINE

  lundi   Lolemba
  mardi   Lachiwiri
  mercredi   Lachitatu
  jeudi   Lachinayi
  vendredi   Lachisanu
  samedi   Loweruka, Lachiweru
  dimanche   Lamulungu

   

  LES MOIS DE L'ANNEE

  janvier   Januwale
  février   Febuluwale
  mars   Malichi
  avril   Epulo
  mai   Meyi
  juin   Juni
  juillet   Julayi
  août   Ogasiti
  septembre   Sepitembala  
  octobre   Okotobala
  novembre   Novembala
  décembre   Disembala


  Remarque:  Les noms des jours de la semaine sont en partie formés à l'aide des nombres ordinaux alors que les mois de l'année sont tous issus de l'anglais.

   


  LE CORPS HUMAIN


  artère   mtsempha
  barbe  ndevu
  bouche   kamwa
  bras  mkono
  cerveau  ubongo
  cheveu   tsitsi
  cheville   chidendene, mpfula
  cil  nsidze
  coeur   mtima
  colonne vertébrale  msana
  corps  thupi
  côte  nthiti
  cou  khosi
  coude  chigongono, chikongono
  crâne  chibade
  cuisse  ntchafu
  dent  dzino
  doigt  chala
  dos  msana
  épaule   phewa
  estomac   mimba
  fesse  thako
  foie  chiwindi
  front  chigaza, mphumi
  genou   bondo
  gorge   kholingo
  hanche   ntchafu
  intestin   matumbo
  jambe  mwendo
  joue   tsaya
  langue  lilime
  larme   msozi
  lèvre   mlomo
  mâchoire   msagwada, chibwano
  main   dzanja
  menton   chibwano, chigama
  moustache   ndevu
  muscle   mnofu
  narine   mabowo awiri a mphuno opumira
  nerf   mtsempha
  nez  mphuno
  nombril   mchombo
  nuque   kumbuyo kwa khosi
  oeil   diso
  ongle   chikhadabo
  oreille  khutu
  orteil  chala
  os   fupa
  paupière   chikope
  peau  chikopa, khungu
  pied   phazi
  poignet   mfundo ya dzanja
  poing  nkhonya
  poitrine   chifuwa
  pouce   chala chamanthu
  poumon  phapo
  rein  impsyo
  ride  kwinya
  salive   mate
  sang  magazi
  sein   bere
  sourcil  chikope, nsidze
  squelette  mafupa a thupi lonse
  sueur  thukuta
  talon  chitendene
  tête   mutu
  veine   mtsempha       
  ventre  mimba
  visage   nkhope

   


  LES ANIMAUX


  animal   nyama
  abeille   njuchi
  agneau   mwana wa nkhosa
  aigle   chiwombankhanga
  âne   bulu
  araignée   kangaude
  autruche   nthiwatiwa, nkhukundembo
  canard   bakha
  cerf   mbawala, mphalapala
  chameau   ngamira
  chat   mphaka
  cheval   kavalo, ngamira
  chèvre   mbuzi
  chien   galu
  cochon   nkhumba
  coq   tambala
  crabe   nkhanu
  crapaud   chule
  crocodile   ng՚ ona
  écureuil   gologolo
  éléphant   njovu
  escargot   nkhono
  fourmi   nyerere
  girafe   kadyansonga
  gorille   nyani wamkulu, chiyendayekha
  grenouille   chule
  guêpe   bavu
  hérisson   kanungu, chisoni
  hibou   kadzidzi
  hippopotame   mvuu
  hirondelle   mnanzeze
  insecte   kachilombo
  lapin   kalulu
  léopard   kambuku
  lézard   buluzi
  libellule   tombolombo, nanjezi
  lièvre   kalulu
  lion   mkango
  loup   nkhandwe
  mouche   ntchentche
  moustique   udzudzu
  mouton   nkhosa
  oie   tsekwe
  oiseau   mbalame
  panthère   kambuku
  papillon   gulugufe
  perroquet   chinkhwe
  phoque   katumbu
  pigeon   nkhunda
  poisson   nsomba
  poule   nkhuku yayikazi
  puce   nthata
  rat   khoswe
  renard   nkhandwe
  rhinocéros   chipembere
  sangsue   msundu
  sauterelle   chiwala
  serpent   njoka
  singe   nyani, nkhwere
  souris   mbewa
  taupe   mfuko
  taureau   ng՚ ombe ya mphongo
  tigre   mnjuzi, nyalubwe
  tortue   kamba
  vache   ng՚ ombe
  veau   mwana wa ng՚ ombe
  zèbre   mbidzi

   


  LA TERRE ET LE MONDE


  LA NATURE

  air   mpweya
  arbre   mtengo
  argent   siliva
  bois   chikuni
  branche   nthambi
  brouillard   nkhungu
  chaleur   kutentha
  ciel   mlengalenga
  côte   gombe
  couleur   mtundu
  désert   chipululu
  eau   madzi
  éclair   ching՚ aning՚ ani, bingu
  étoile   nyenyezi
  fer   chitsulo
  feu   moto
  feuille   tsamba
  fleur   duwa
  fleuve   mtsinje
  forêt   nkhalango
  froid   chisanu
  fumée   utsi
  glace   madzi owundana
  herbe   udzu
  île   chilumba, chisumbu
  inondation   chigumula, kusefukira kwa madzi
  lac   nyanja
  lumière   kuwala
  lune   mwezi
  mer   nyanja
  monde   dziko lapansi
  montagne   phiri
  neige   chipale, chifunga
  nuage   mtambo
  ombre   mthunzi
  or   mkuwa, golide
  papier   pepala
  pierre   mwala
  plante   chomera
  pluie   mvula
  poussière   fumbi
  racine   muzu
  rocher   thanthwe
  sable   mchenga
  soleil   dzuwa
  tempête   mkuntho
  Terre   dziko
  terre   dothi
  vent   mphepo
  verre   galasi

   

  LES COULEURS

  blanc   -yera
  bleu   mtundu wa mtambo
  jaune   -chikasu
  noir   -da
  rouge   -fiira, kapezi
  vert   -biriwira

   


  LES POINTS CARDINAUX

  nord   kumpoto
  sud   kummwera
  est   kum՚mawa, kuvuma
  ouest   kumadzulo, kuzambwe

   


  LES SAISONS

  saison froide   nyengo yozizira
  saison chaude   nyengo yotentha
  saison sèche   nyengo ya chirimwe
  saison des pluies   nyengo ya dzinja


  Remarque:  Ces noms désignent les saisons au Malawi.

   

   


  Tags Tags : , , , ,