• BLACKFOOT

  SIKSIKÁ  Le blackfoot ou pied-noir, dans sa forme francisée, est une langue amérindienne de la famille algonquienne qui est parlée dans le sud de la province canadienne de l'Alberta et dans le nord-ouest du Montana, aux Etats-Unis. Bien qu'en déclin, la langue est constituée de quatre dialectes dont trois d'entre eux (Siksika, Kainai et Aapatohsipikani) sont parlés au Canada et le quatrième (Aamsskaapipikani) dans le Montana. Le siksika désigne la langue blackfoot qui s'écrit à l'aide d'une orthographe approuvée depuis 1975 dans l'ensemble des réserves de l'Alberta, laquelle a remplacé l'ancien syllabaire tombé en désuétude. De nombreuses tentatives avaient pourtant été réalisées pour transcrire la langue à partir de l'alphabet latin dès l'arrivée des premiers Européens, mais sans grand succès, semble-t-il. Pour faire face à son déclin, des programmes d'enseignement sont organisés dans les réserves et un institut ainsi qu'un collège, le Blackfoot Community College, ont même été fondés pour sa sauvegarde.

  L'alphabet blackfoot est le suivant:

  a   h   i   k   m   n   o   p   s   t   w   y   ՚

  auquel il faut ajouter les voyelles et consonnes doublées qui marquent la longueur ainsi que l'accent sur les voyelles.  COMPTER EN BLACKFOOT

  Le système numéral est décimal.

  1         ni՚ t
  2         náátsi
  3         nioóksha
  4         niisó
  5         niisito
  6         naa
  7         ihkitsik
  8         náánisoyi
  9         piihkssó
  10       kiipó


  11        ni՚ tsikópotto
  12        náátsikopotto
  13        niiíkopotto
  14        niisóíkopotto
  15        niisitsíkopotto
  16        náaikopotto
  17        ihkitsikikopotto
  18        náánisikopotto
  19        piihkssikopotto


  20       naatsippo
  21        naatsippo ni՚ tsikópotto
  30       niiíppo
  40       niisíppo
  50       niisitsippo
  60       náaippo
  70       ihkitsikippo
  80       náánisippo
  90       piihkssippo
  100     kiipíppo
  1000  omahksíkiipippo
  LE TEMPS

  LES JOURS DE LA SEMAINE

  lundi   issikatoyiiksistsiko
  mardi   isttsinaiksistsiko, otómohtsisto՚ kissikatoyiiksistsikoohp
  mercredi   ííkaitaisttsinao՚ p, iitawáánao՚ kso՚ kii՚ p
  jeudi   isttsinaiksistsiko, náámiksistsiko
  vendredi   i՚ nakohpommaiksistsiko, mamiiksistsiko 
  samedi   pómmaiksistsiko, to՚ tohtáátoyiiksistsiko
  dimanche   naatoyíksistsiko 


  LES MOIS DE L'ANNEE

  janvier   áísstoyiimsstaa, ómahksíki՚ somm, isspssáísskitsimao՚ p,
  février   píítaiki՚ somm, saómmitsiki՚ somm 
  mars   sa՚ aiki՚ somm 
  avril   matsiyíkkapisaiki՚ somm  
  mai   aapistsísskitsaato՚ s  
  juin   ito՚ tsisamssootaa, niípiaato՚ s, otsítsipottaahpi pi՚ kssííksi,
            pi՚ kssííksi otsítaowayiihpiaawa
  juillet   ókonokistsi otsítsi՚ tssp, niipóómahkátoyiiksistsikaato՚ s,
               otsítsipottaahpi pi՚ kssííksi
  août   iitáyiitsimaahkao՚ p, pákkii՚ pistsi otsítai՚ tssp  
  septembre   áwákaasiiki՚ somm, iitáípa՚ ksiksini՚ kayi pákki՚ pistsi,  
                        iitáómatapapittssko
  octobre   mo՚ kááto՚ s, niipístsi otsítainnisi՚ yihpi, sa՚ áíksi itáómatooyi
  novembre   iitáó՚ tsstoyi, iitáóhkanaikokotoyi niítahtaistsi, iitáóhkohtao՚ p,
                       iitsínnisi՚ yi soyóópokiistsi    
  décembre   isstááato՚ s, misámiko՚ komiaato՚ s, omahkátoyiiki՚ sommiaato՚ s,
                       omahkátoyiiksistsikaato՚ s

  Remarque: Il existe diverses formes pour les noms des jours de la semaine et des mois de l'année, lesquelles ont des significations variées.  LE CORPS HUMAIN

  barbe   mísstoan
  bouche   maoó
  bras   mo՚ tsís
  cerveau   o՚ p
  cheveu   mo՚ tokáán, ihkin
  cil   kootokiaapinaan
  coeur   mósskitsipahp
  colonne vertébrale   mo՚ kakííkin
  corps   moistóm
  côte   mohpikís
  cou   mohkokín
  coude   mohkínsstsis
  crâne   ootoki՚ p
  cuisse   moápisakis
  dent   mohpííkin, ikin
  doigt   mookítsis
  dos   mo՚ kakín
  épaule   mottsikís
  estomac   móókoan
  fesse   mootóópis
  foie   kinakín
  front   mooní՚ si, moonsskís
  genou   mottoksís
  gorge   mohksistón
  hanche   oksstsookaan
  intestin   mottsís
  jambe   mohkát, ikinaki
  joue   mootstsípinnaan
  langue   matsiní
  lèvre   mootóónis
  mâchoire   mohpsskína՚
  main   mo՚ tsís, ikinsst
  menton   mohpsskína՚
  muscle   apotstsiinaan
  narine   móópikkinaan
  nez   mohksisís, hksis
  nombril   móótoyi՚ s
  oeil   moápssp, aapini
  ongle   awó՚ taanookitsis
  oreille   mohtóókis, sstooki
  orteil   mookítsis
  os   ohkin
  paupière   ootokiáápinihpis
  peau   motokís
  pied   mohkát, ika
  poitrine   máókayis
  pouce   omahkookitsis
  poumon   mohpín
  rein   mótookis
  salive   sóópoyooyihkaan
  sang   aáápan
  sein   máókayis, mónnikis
  sourcil   miáápinaan
  talon   mootohtón
  tête   mo՚ tokáán, ihkin
  veine   mósstsii
  ventre   ittsi
  visage   mosstoksís, sski  LE MONDE DE LA NATURE

  LES ANIMAUX

  animal   iksowá՚ pomaahkaa, kaawá՚ pomaahkaa
  abeille   naamóó
  aigle ksikkihkíni (aigle à tête blanche), otaikimmio՚ tokaan (aigle royal), píítaa     
  âne   omahksstooki
  araignée   ksisówáwakaasi, ksiwáwákaasi
  canard   sa՚ áí
  cerf   áwákaasii
  chat   ohpoos, poos
  cheval   ponokáómitaa
  chèvre   áápomahkihkinaa
  chien   imitáá, omitaa
  cochon   áíksini
  coq   ómahki՚ tawáakii
  écureuil   miiyáttsi՚ kayi
  éléphant   innóóhksisii
  fourmi   áíssko՚ kíínaa
  girafe   sspattakinakimm
  grenouille   matsiyíkkapisaa
  hibou   sipisttoo
  hirondelle   sííksikapaanssi
  insecte   isskssíínaa
  lapin   ááattsistaa
  lézard   naamsskíí
  lion   áímmoyo՚ kiniomitaa
  loup   makóyi
  mouche   soy՚ sksíssi
  moustique   ksisohksísi
  mouton   íímahkihkinaa
  oie   ómahkssa՚ áí
  oiseau   pi՚ kssíí
  ours   kiááyo
  papillon   apánii
  pigeon   kakkoo
  poisson   mamíí
  poule   ni՚ tawáakii
  puce   imitáó՚ kom
  rat   omahksikanaisskiinaa
  renard   otáátoyi
  sauterelle   tsikatsíí
  serpent   piksííksiinaa, pitsííksiinaa
  singe   iimáápitsi, máókii
  souris   kaanaisskiinaa
  taureau   áísaayoohkomi
  tigre   sisákkomahkatayo
  vache   áápotskina
  veau   onistaahs


  LA NATURE

  arbre   miistsís
  argent   siksí՚ ksskimm
  bois   iksi
  branche   miistsís, ikkstsiksis
  chaleur   iksist
  ciel   sspóóhtsi   ???
  désert   ómahksspatsiko
  eau   aohkíí, ikim
  éclair   áípapomm, paapó՚ sin
  étoile   kakató՚ si
  feu   pakóyittsi
  feuille   niíp, soyoop
  fleur   aapistsisskitsi, pisátssaisski
  fleuve   niítahtaa
  forêt   atsówa՚ ssko
  froid   sstowa՚ pii
  glace   kokóto, koon
  herbe   saissksiimoko, matóyihko
  île   miní
  lac   ómahksíkimi
  lumière   aaná՚ kimaa՚ tsis, aanáttsii
  lune   kaahksika, ki՚ sómm, ko՚ komíki՚ somm
  mer   mo՚ tóyaohkii (océan)
  montagne   miisták
  neige   kóónssko
  nuage   soksistsikó
  or   otaikimm, mi՚ kótaikimm
  papier   panokáínattsi
  pierre   óóhkotok
  poussière   isstsskáán
  racine   katsiikinako
  rocher   óóhkotok
  sable   spátsiko
  soleil   ki՚ sómm
  terre   ksááhko
  vent   sopo
  verre   saakókotoissko


  LES COULEURS

  blanc   áápi, iksikk, ksikk, ksikksinaa
  bleu   ótssko
  jaune   otahko
  noir   sik
  rouge   máóhk, maohksinaa, mi՚ k, mi՚ ksinaa
  vert   ótssko


  LES POINTS CARDINAUX

  nord   waapatohs
  sud   waamsskaap
  est   pinááp, pííhkoohtsi
  ouest   nimm, waami՚ t


  LES SAISONS

  printemps   moto, otó
  été   yiipo
  automne   mo՚ ko, o՚ ko
  hiver   ipákssaisstoyi

   


  Tags Tags : , , , , , , , , , , , , ,